Skattalegar brotalamir: efla þarf útgáfu á bindandi forúrskurðum

Við undirbúning og framkvæmd þeirra skattabreytinga sem komið hafa til framkvæmda síðasta árið hefur verulega skort á að nægilegt samráð hafi verið haft við atvinnulífið og aðra hagsmunaaðila. Einnig hefur umræða um afleiðingar breytinganna verið afar rýr, sérstaklega þegar verulegt umfang þeirra er haft í huga. Einleikur stjórnvalda af þessu tagi og almennur skortur á samráði eykur líkur á mistökum við breytingar á skattalöggjöf og dregur enn frekar úr tiltrú atvinnulífis um að raunverulegur samstarfsvilji sé fyrir hendi hjá stjórnvöldum.

Í núverandi efnahagsástandi sem einkennist, m.a. af fjárhagslegri endurskipulagningu fjölda fyrirtækja og tíðum breytingum á skattkerfinu, er uppi töluverð óvissa um skattalega meðferð ýmissa tekna. Ein afleiðing þessa er að mörg fyrirtæki eiga erfitt með að gera langtímaáætlanir. Til að taka á þessu vandamáli væri rétt að virkja þá heimild í núverandi lögum að hægt sé að fá bindandi forúrskurði í skattamálum. Þrátt fyrir að þessi heimild hafi verið í lögum til fjölda ára hafa afar fáir úrskurðir verið kveðnir upp á ári hverju.

Skilvirkari afgreiðsla dregur úr óvissu
Með bindandi úrskurðum fá fyrirtæki staðfestingu fyrirfram frá skattyfirvöldum á skattalegri meðferð tiltekinna tekna. Sú staðfesting felur þá í sér um leið túlkun skattyfirvalda á viðkomandi ákvæðum laga hvað varðar umræddar tekjur, sem önnur fyrirtæki gætu unnið samkvæmt. Skilvirkari afgreiðsla slíkra úrskurða myndi þannig draga úr óvissu um túlkun skattalaga og hafa jákvæð áhrif á rekstarumhverfi fyrirtækja.

Fjallað er um málið í skoðun Viðskiptaráðs frá því í síðustu viku, en í henni er einnig er farið yfir aðrar brotalamir í skattkerfinu sem brýnt er að færa til betri vegar. Skoðunina í heild sinni má nálgast hér.

Tengt efni

Endurskoða þarf íþyngjandi ákvæði persónuverndarlaga

Umsögn Viðskiptaráðs, SA, SI, SFS, SVÞ, SAF, Samorku og SFF um frumvarp til laga ...
25. okt 2022

Tryggðu þér miða á Viðskiptaþing 2022

Miðasala er hafin á Viðskiptaþing 2022 sem fer fram föstudaginn 20. maí á Hilton ...
3. maí 2022

Viðskiptaráð reiðubúið til samvinnu um faglega meðferð málsins

Umsögn Viðskiptaráðs um drög að frumvarpi til laga um tekjuskatt (mál nr. 23)
14. jún 2022