Einkaframtakið í sjúkraflutninga

Í fréttum síðustu daga hefur verið sagt frá samningum heilbrigðisráðuneytis um sjúkraflutninga. Nýlega fól ráðuneytið Heilbrigðisstofnun Suðurlands að annast þetta verkefni fyrir Suðurland eftir að  í ljós komað Brunavarnir Árnessýslu treystu sér ekki til að sinna verkefninu fyrir þá fjárhæð sem ráðuneytið bauð. Sjúkraflutningar hafa verið verkefni ýmist brunavarna eða lögreglu í viðkomandi umdæmum.

Í gær bárust svo fréttir af ályktun stjórnar Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna þar sem Samband íslenskra sveitarfélaga og heilbrigðisráðuneytið eru hvött til að gera með sér samkomulag um framkvæmd sjúkraflutninga á landsvísu. Í ályktuninni segir, að mörg slökkvilið sveitarfélaga sinni nú þegar sjúkraflutningum með samningi við heilbrigðisráðuneytið. Samlegðaráhrif þessa fyrirkomulags séu ótvíræð og stuðli að bættri þjónustu við íbúa landsins.

Viðskiptaráð Íslands telur ástæðu til þess að gjalda varhug við slíkum allsherjar samningi hins opinbera við sjálft sig.

Samningar um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, milli ráðuneytisins og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, verða brátt endurskoðaðir og af því tilefni ritaði Viðskiptaráð Íslands heilbrigðisráðherra bréf þar sem hvatt er til þess að kostir einkaframtaksins verði nýttir á þessu sviði sem öðrum þar sem því verður við komið.

Viðskiptaráð leggur á það áherslu að ráðuneytið leiti allra leiða til þess að tryggja að einkaaðilar eigi möguleika á að kynna sína þjónustu á þessu sviði og taka þátt í samningaviðræðunum sem í hönd fara á höfuðborgarsvæðinu. Í því sambandi minnir Viðskiptaráð sérstaklega á Innkaupastefnu ríkisins sem ríkisstjórnin samþykkti árið 2002.

Hér má nálgast bréf Viðskiptaráðs til heilbrigðisráðherra.

Tengt efni

Vel heppnað Viðskiptaþing

Viðskiptaþing fór fram fimmtudaginn 8. febrúar síðastliðinn. Yfirskrift þingsins ...
14. feb 2024

Óorð í ýmsum stærðum 

„Þegar íslensk stjórnvöld ákveða að innleiða EES-reglugerðir með íþyngjandi ...
4. okt 2023

Viðskiptaráð ítrekar ábendingar um atriði sem stríða gegn almannahagsmunum

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur (167. mál).
20. okt 2022