Hækkandi fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði

Talsverð umræða hefur farið fram um rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi, sérstaklega útflutningsfyrirtækja í ljósi sterks gengis krónunnar gagnvart helstu viðskiptamyntum Íslands. Á sama tíma og krónan hefur styrkst verulega hefur hækkun fasteignaverðs á landinu haft áhrif til hækkunar á fasteignagjöldum á atvinnuhúsnæði. 

Samkvæmt tölum frá Fasteignamati ríkisins hækkaði matsverð atvinnuhúsa og atvinnulóða á höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ, Bessastaðahreppi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ) um nálega fjórðung frá árinu 2002 til ársins 2004 og miðað við ganginn á fasteignamarkaði má búast við að álögur ársins 2005 muni verða til a.m.k. fimmtungs viðbótarhækkunar þegar tilkynnt verður um framreikning á fasteignamati fyrir árið 2005. 

Viðskiptaráð áréttar að engin rök hníga að því að hækkandi fasteignaverð eigi sjálfkrafa að leiða til breikkunar á skattstofnum sveitarfélaga. Hækkandi fasteignaverð er öðrum þáttum fremur afsprengi formbreytingar við fjármögnun fasteigna og slík breyting kallar á endurskoðun kerfis um fasteignagjöld – enda með öllu óeðlilegt að álögur á fyrirtæki vegna fasteignagjalda vaxi um tugi prósenta á örfáum árum. 

Enda þótt fasteignamat á atvinnuhúsnæði fyrirtækja hafi hækkað verulega skilar sú hækkun sér ekki í auknum tekjum til fyrirtækja sem verða hins vegar fyrir umtalsverðum kostnaðarauka vegna hækkandi fasteignamats sem myndar grunn fyrir fasteignagjöld sveitarfélaga. 

Félagsmenn Viðskiptaráðs hafa að undanförnu bent á að ýmis gjöld og álögur hafi farið hækkandi. Viðskiptaráð lýsir áhyggjum yfir vaxandi álögum á fyrirtæki í landinu og hvetur sveitarfélög í landinu eindregið til að grípa þegar í stað í taumana og lækka fasteignaskatta verulega – að minnsta kosti um það hlutfall sem skattstofninn hefur breikkað á síðustu árum vegna hækkandi verðs á atvinnuhúsnæði.

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Að kippa vísitölu úr (húsnæðis)lið

Þegar allt kemur til alls er varhugavert að breyta undirliggjandi þáttum ...
10. mar 2022

Fasteignaskattar og hnignun hornskrifstofunnar

Gæti verið að í framtíðinni verði stór hluti vinnu sumra unninn inni á heimilum? ...
10. mar 2022