Frestun frumvarps um RÚV

Menntamálanefnd Alþingis ákvað nú fyrir helgi að fresta afgreiðslu frumvarps um RÚV, sem fól m.a. í sér takmarkanir á heimild stofnunarinnar til sölu auglýsinga. Nefndin taldi nauðsynlegt að tillögur um takmörkun RÚV á auglýsingamarkaði yrðu útfærðar nánar af þeim starfshópi sem starfað hefur á vegum menntamálaráðuneytisins. Að auki lagði nefndin til að hópurinn myndi samhliða þeirri vinnu leggja fram tillögur að reglum um eignarhald á fjölmiðlum.

Að mati Viðskiptaráðs var þessi ákvörðun menntamálanefndar afar misráðin. Það liggur fyrir, m.a. í áliti Samkeppniseftirlitsins, að þátttaka RÚV á auglýsingamarkaði hefur haft skaðleg áhrif á einkarekna fjölmiðla. Hvað það varðar skiptir litlu hvort reglur um eignarhald á fjölmiðlum hafi verið settar og er því um tvö óskyld mál að ræða. Viðskiptaráð hvetur Alþingi til að leiða í lög, strax eftir áramót, frumvarp sem tekur alfarið fyrir heimildir RÚV til að afla sér tekna með sölu augýsinga, vöruinnskotunum og kostunum.

Nefndarálit menntamálanefndar má nálgast hér. Álit Samkeppniseftirlitsins má nálgast hér. Umsög Viðskiptaráðs um frumvarpið má nálgast hér.

Tengt efni

Bæta þarf úr annmörkum og leggja mat á áhrif

Umsögn Viðskiptaráðs, SA og SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum ...
24. mar 2022

Skoða þarf fleiri hliðar á samkeppnisumhverfi íslenskra fjölmiðla

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til laga um breytingar á lögum um Ríkisútvarpið.
16. feb 2022

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022