Frestun frumvarps um RÚV

Menntamálanefnd Alþingis ákvað nú fyrir helgi að fresta afgreiðslu frumvarps um RÚV, sem fól m.a. í sér takmarkanir á heimild stofnunarinnar til sölu auglýsinga. Nefndin taldi nauðsynlegt að tillögur um takmörkun RÚV á auglýsingamarkaði yrðu útfærðar nánar af þeim starfshópi sem starfað hefur á vegum menntamálaráðuneytisins. Að auki lagði nefndin til að hópurinn myndi samhliða þeirri vinnu leggja fram tillögur að reglum um eignarhald á fjölmiðlum.

Að mati Viðskiptaráðs var þessi ákvörðun menntamálanefndar afar misráðin. Það liggur fyrir, m.a. í áliti Samkeppniseftirlitsins, að þátttaka RÚV á auglýsingamarkaði hefur haft skaðleg áhrif á einkarekna fjölmiðla. Hvað það varðar skiptir litlu hvort reglur um eignarhald á fjölmiðlum hafi verið settar og er því um tvö óskyld mál að ræða. Viðskiptaráð hvetur Alþingi til að leiða í lög, strax eftir áramót, frumvarp sem tekur alfarið fyrir heimildir RÚV til að afla sér tekna með sölu augýsinga, vöruinnskotunum og kostunum.

Nefndarálit menntamálanefndar má nálgast hér. Álit Samkeppniseftirlitsins má nálgast hér. Umsög Viðskiptaráðs um frumvarpið má nálgast hér.

Tengt efni

Erfið samkeppnisstaða einkarekinna fjölmiðla

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ráðstöfun útvarpsgjalds (mál nr. 129)
15. mar 2023

Jafna þarf stöðu innlendra og erlendra fjölmiðla

Skoðun Viðskiptaráðs á stuðningi við einkarekna fjölmiðla (mál nr. 543)
10. jan 2023

Bæta þarf úr annmörkum og leggja mat á áhrif

Umsögn Viðskiptaráðs, SA og SI um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum ...
24. mar 2022