Árétting frá Viðskiptaráði Íslands - Fremstir í víglínu undanskildir

Í umsögninni kemur skýrt fram að þeir sem í fremstu víglínu standa í baráttunni gegn COVID-19 eigi að sjálfsögðu að vera undanskildir.

Viðskiptaráð Íslands áréttar umsagnarskrif sín vegna fjáraukalaga fyrr í vikunni. Þar kemur fram að með yfirvofandi efnahagskreppu vegna COVID-19 muni flestar atvinnugreinar verða fyrir höggi og jafnvel algjöru tekjuhruni sem leitt getur til uppsagna og kjararýrnunar. Staða efnahagsmála hér og í heiminum öllum er líklega mun alvarlegri en við gerum okkur grein fyrir. Fjöldi atvinnulausra skaust upp um rúmar þrjár milljónir á einni viku í Bandaríkjunum, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn boðar alheimskreppu – verri en þá síðustu. Vísitölur og mælikvarðar sýna þróun sem á sér enga hliðstæðu í sögu efnahagsmála. Þegar þetta er skrifað hafa 14.000 manns á almennum vinnumarkaði á Íslandi sótt um lækkað starfshlutfall á aðeins tveimur dögum, tekið þannig á sig kjararýrnun, þrátt fyrir atvinnuleysisbætur sem vissulega hjálpa til. Við blasir að fjölga mun í þessum hópi,  ásamt því að fjöldi fólks á almennum vinnumarkaði missir alfarið vinnuna. Höggið verður vonandi tímabundið og líður hjá sem fyrst en engu að síður er eðlilegt að allir taki þátt í því að einhverju marki. Viðskiptaráð saknar þess þannig að sjá ekki hagræðingar hjá hinu opinbera þar sem því verður við komið.

Í umsögn Viðskiptaráðs þar sem nefnd er sú hugmynd að opinberir starfsmenn taki á sig sams konar skerðingar á starfshlutfalli og nú er að gerast á almennum markaði,  kemur skýrt fram að þeir sem í fremstu víglínu standa í baráttunni gegn COVID-19 eigi að sjálfsögðu að vera undanskildir í slíkum hagræðingaraðgerðum.

Tengt efni

Hæpnar forsendur og ósjálfbær útgjaldavöxtur

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023
12. okt 2022

Ómálefnaleg mismunun og dregið úr fjölbreytni

Umsögn Viðskiptaráðs um drög að frumvarpi til áfengislaga (mál nr. 596)
9. jún 2022

Já, það þarf að segja þetta. Oft.

Svanhildur Hólm skrifar um úttekt Viðskiptaráðs á umsvifum hins opinbera í ...
2. des 2021