Gríðarleg útgjaldaaukning aðeins gengið að hluta til baka

Umsögn Viðskiptaráðs um fjármálaáætlun 2024 - 2028

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um fjármálaáætlun fyrir árin 2024–2028. Í framlagðri fjármálaáætlun kemur fram að áætlunin byggist í meginatriðum á fjármálastefnu 2022 – 2026 og síðustu fjármálaáætlun og því eiga fyrri umsagnir ráðsins um þau mál enn við að miklu leyti. Viðskiptaráð vill koma á framfæri eftirfarandi atriðum hvað varðar ríkisfjármálin á næstu árum:

 • Útgjöld ríkissjóðs jukust verulega í heimsfaraldri og hafa aðeins gengið til baka að hluta til.
 • Að mati Viðskiptaráðs er tilefni til kraftmeiri aðhaldsaðgerða á útgjaldahliðinni en boðað er í áætluninni.
 • Aukið misræmi í tekjuöflun og útgjöldum gerir ríkisreksturinn ósjálfbærari.
 • Vaxtagjöldin á þessu ári eru tæplega 50% hærri en í síðustu fjármálaáætlun og verða um 113 ma. kr.
 • Batnandi afkoma í ríkisrekstrinum skýrist að mestu leyti af batnandi horfum en ekki aðhaldsaðgerðum. Hagtölur og spár fyrir árin 2022 og 2023 eru mun bjartari en á horfðist fyrir aðeins fáeinum mánuðum.
 • Að mati Viðskiptaráðs felst ekki það sértæka aðhald sem ríkisfjármálin þurfa á að halda í framlagðri áætlun.
 • Í ljósi þeirrar þenslu sem ríkir í efnahagslífinu er þörf á mun meira aðhaldi og endurskipulagningu ríkisfjármálanna. Þá vekur athygli Viðskiptaráðs að í fjármálaáætluninni er ekki minnst á endurmat útgjalda.
 • Launahækkanir á Íslandi hafa undanfarinn áratug verið umfram verðmætasköpun og verðbólgumarkmið Seðlabankans en þrátt fyrir það hefur hið opinbera leitt launahækkanir undanfarin ár.
 • Í umfjöllun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um þróun í efnahagsmálum á Íslandi segir að launakostnaður hins opinbera sé mun hærri á Íslandi en í öðrum þróuðum ríkjum og gætu því verið talsverð tækifæri til sparnaðar þar.
 • Ófyrirséðum tekjuauka umfram áætlanir hefur verið varið í aukin útgjöld, líkt og má sjá í fjárlögum ársins 2023. Þrátt fyrir að aðhaldsstig opinberra fjármála sé að aukast slær það ekki á þenslu að því marki sem væri óskandi.
 • Brýnt er að búa í haginn og verja ófyrirséðum tekjuauka í að bæta afkomu hins opinbera og stuðla að endurupptöku fjármálareglna innan settra tímamarka.

Lesa má umsögn Viðskiptaráðs hér

Tengt efni

Lífstílsverðbólga stjórnvalda

Lækning lífstílsvanda stjórnvalda er tiltekt og forgangsröðun í útgjöldum ...
23. okt 2023

Dauða­færi ríkis­stjórnarinnar til að lækka vaxta­stig

Viðureignin við verðbólguna er nú eitt brýnasta verkefnið á vettvangi ...
7. jún 2023

Höfum við efni á þessu?

Í því efnahagsástandi sem nú ríkir er tímabært að ræða sívaxandi umsvif hins ...
23. jún 2023