Hlutverk og lög

Megintilgangur Viðskiptaráðs er og hefur ávallt verið að gæta hagsmuna viðskiptalífsins. Það er ekki síður hlutverk Viðskiptaráðs að efla skilning almennings á mikilvægi frjálsræðis í viðskiptum, lágmörkun opinberra afskipta, hagfellds skattaumhverfis og annarra þátta er miða að því að auka samkeppnishæfni Íslands. Ráðið hefur frá upphafi verið frjáls vettvangur félaga, fyrirtækja og einstaklinga.

Aðild að Viðskiptaráði Íslands er frjáls, en víða erlendis tíðkast skylduaðild að viðskiptaráðum. Sem heildarsamtök viðskiptalífsins starfar Viðskiptaráð óskipt að hagsmunum allra sem stunda viðskipti. Það er eitt öflugasta tæki viðskiptalífsins í baráttunni fyrir úrbótum á almennu rekstrarumhverfi fyrirtækja og bættum starfsskilyrðum með jafnræði, frjálsa samkeppni og heilbrigða viðskiptahætti að markmiði.

Uppspretta nýrra hugmynda

Viðskiptaráð hefur alla tíð verið uppspretta nýrra hugmynda. Jarðvegur fyrir þessar hugmyndir hefur verið misfrjósamur en til lengri tíma hefur árangurinn verið ótvíræður. Þannig hefur ráðið stuðlað að framförum í viðskiptalífinu í tæp 100 ár, bæði með beinum og óbeinum hætti. Það má tvímælalaust rekja mörg af stærstu framfaraskrefum í viðskiptasögu landsins til frækorna sem sáð hefur verið af Viðskiptaráði Íslands.

Heilbrigt og kraftmikið atvinnulíf skapar forsendur til framfara og bættra lífskjara. Viðskiptaráð og þeir sem að því standa hafa trú á því að Ísland og íslenskt viðskiptalíf geti skipað sér í fremstu röð í alþjóðlegu samhengi. Til að svo geti orðið þarf einhugur að ríkja á meðal stjórnvalda, atvinnulífs og íbúa landsins um að byggja hér upp kjöraðstæður til viðskipta. Takist það er framtíðin björt.

Meðal verkefna Viðskiptaráðs frá stofnun:

  • Stofnandi Kaupþings Reykjavíkur árið 1921, forvera Kauphallarinnar
  • Aðstoðaði við að semja fyrsta frumvarp laga um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum
  • Tók að sér stjórn Verzlunarskóla Íslands árið 1922 og hefur verið bakhjarl skólans allar götur síðan
  • Kom að stofnun upplýsinga- og innheimtuskrifstofu fyrir kaupsýslumenn árið 1928, sem síðar varð hluti af Creditinfo
  • Stuðlaði að stofnun Verslunarbanka Íslands hf. og Tollvörugeymslunnar hf.
  • Hafði umsjón með upplagseftirliti dagblaða og samræmdri vefmælingu á Íslandi, nú modernus.is
  • Stofnaðili Háskólans í Reykjavík og einn af bakhjörlum hans í dag
  • Hefur annast útgáfu og eftirfylgni við leiðbeiningar um góða stjórnarhætti frá árinu 2003
  • Kortlagði í fyrsta skipti á Íslandi umfang lítilla og meðalstórra fyrirtækja í hagkerfinu árið 2009
  • Stendur ár hvert fyrir mælingum á samkeppnishæfni Íslands í samstarfi við IMD viðskiptaháskólann í Sviss