Ísland í 21. sæti í samkeppnishæfni árið 2021

Ísland stendur í stað en hefur ekki mælst jafn langt á eftir Norðurlöndunum í átta ár

Ísland stendur í stað í 21. sæti af 64 í samkeppnishæfniúttekt IMD árið 2021, eftir að hafa lækkað um eitt sæti í fyrra. Heilt yfir má segja að Ísland hafi staðið í stað síðustu ár en árið 2017 var Ísland í 20. sæti. Áhrif heimsfaraldursins á íslenska hagkerfið hafa verið óvenju mikil miðað við önnur hátekjuríki, sem endurspeglast í niðurstöðunum. Þó má greina jákvæða þróun í mörgum undirþáttum sem og tækifæri til úrbóta. Áhyggjuefni er að Ísland hefur ekki verið jafn langt frá hinum Norðurlöndunum frá árinu 2013, en þau raða sér í þrjú af sex efstu sætunum.

Í efnahagslegri frammistöðu er Ísland í 55. sæti en hækkar um þrjú sæti milli ára. Þar togast á betri útkoma á innlendu hagkerfi og lægra atvinnustig. Skilvirkni hins opinbera stendur í stað og mælist Ísland í 17. sæti. Þar er hið sama uppi á teningnum að áhrif heimsfaraldursins togast á við jákvæða þróun. Hækkandi vaxtakostnaður hins opinbera (49. sæti) vegur t.d. á móti því að mat stjórnenda á áhrifum Seðlabankans hefur batnað til muna (9. sæti, 61. sæti árið 2018).

Skilvirkni atvinnulífsins heldur áfram að batna og mælist Ísland í 14. sæti. Þar af er vinnumarkaðurinn enn veikleiki (33. sæti) en afar jákvætt er að sjá fjármögnun hækka úr 32. sæti upp í 27. sæti. Þar gegna nýskráningar á hlutabréfamarkaði og vaxtalækkanir lykilhlutverki. Í samfélagslegum innviðum heldur Ísland áfram sterkri stöðu og er í 9. sæti, sem er hækkun um heil átta sæti. Þar er stærsta breytingin stökk um 10 sæti í tæknilegum innviðum sem er meðal annars vegna aukinna rannsókna og þróunarstarfsemi fyrirtækja.

Skoða kynningu á niðurstöðum Íslands

Efstu sætin í samkeppnishæfni – Sviss á toppnum

Talsverðar breytingar eru á toppsætunum í ár. Singapúr sem hefur verið í efsta sæti sl. tvö ár fellur um fimm sæti. Sviss tekur við efsta sætinu, einkum vegna hás atvinnustigs og mikillar alþjóðafjárfestingar. Að auki hækkar Sviss talsvert í stofnanaumgjörð og opinberum fjármálum.

Svíþjóð er einn af hástökkvurunum í ár og er í 2. sæti. Styrkur innlends efnahags og atvinnustigs skiptir þar máli ásamt aukinni skilvirkni hjá hinu opinbera. Einnig kemur Svíþjóð betur út í þáttum sem varða vinnumarkað og þá sérstaklega að mati stjórnenda þar í landi.

Danmörk er í 3. sæti og Noregur því 4. og geta bæði vel við unað. Bæði löndin koma sérstaklega vel út í samfélagslegum innviðum líkt og aðrar Norðurlandaþjóðir. Lægst Norðurlandanna, fyrir utan Ísland, er Finnland í 11. sæti.

Ísland getur, ef viljinn er fyrir hendi, verið með allra samkeppnishæfustu ríkjum heims ásamt Norðurlöndunum. Til þess þarf rekstrarumhverfið í víðu samhengi að vera hagfellt íslenskum fyrirtækjum en þar eru ótal tækifæri til úrbóta. Innleiðing tillagna alþjóðahóps Viðskiptaráðs. sem fjallað var um í skýrslu Viðskiptaþings, myndu stórauka samkeppnishæfni landsins.

Úttekt IMD á samkeppnishæfni þjóða er ein sú umfangsmesta í heimi og hefur verið framkvæmd í 33 ár. Úttektin samanstendur af yfir 300 undirþáttum. Tveir þriðju þeirra eru í formi haggagna sem safnað er af IMD og samstarfsaðilum í hverju ríki fyrir sig. Þriðjungur byggir á alþjóðlegri stjórnendakönnun sem um 6,200 stjórnendur fyrirtækja og annarra samtaka taka þátt í. Viðskiptaráð er samstarfsaðili IMD hér á landi.

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Nauðsynlegt að líta heildstætt á vinnumarkaðinn á Íslandi

Umsögn Viðskiptaráðs um tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára ...
15. feb 2022

Ríkið kyndir undir verðbólgu

Leiðrétt fyrir stöðu hagsveiflunnar eru ríkisfjármálin að styðja svipað mikið ...
13. des 2021