Hið opinbera: tími til breytinga

Í nýju riti Viðskiptaráðs, „Hið opinbera: tími til breytinga“, er lögð fram heildstæð sýn ráðsins á hlutverk, rekstur og fjármögnun hins opinbera. Jafnframt eru lagðar fram tillögur um að auka framleiðni í opinberum rekstri og skapa hagfelldari umgjörð vermætasköpunar.

Sækja ritið

Ritið skiptist í fimm kafla:

 1. Umfang og áhrif hins opinbera
 2. Hvert er hlutverk hins opinbera?
 3. Hver á að veita opinbera þjónustu?
 4. Með hvaða hætti á hið opinbera að starfa?
 5. Hvernig á að fjármagna hið opinbera?

Þar kemur meðal annars eftirfarandi fram:

 • Stöðugildum í einkageira hefur fækkað um 7% frá aldamótum en stöðugildum hjá hinu opinbera hefur fjölgað um 29% á sama tímabili.
 • Stjórnvöld eru í beinni samkeppni við einkaaðila á ýmsum sviðum, meðal annars í tilfelli Íslandspósts, SORPU, og Fríhafnarinnar.
 • Rekstraraðlögun ríkissjóðs í kjölfar bankahrunsins hefur fyrst og fremst verið í formi aukningar skatttekna og samdráttar í fjárfestingum.
 • Hætta er á að heilbrigðiskerfi Íslendinga í núverandi mynd verði hinu opinbera ofviða í náinni framtíð vegna öldrunar þjóðarinnar á komandi árum.
 • Íslenska skattkerfið var hagkvæmt fyrir hrun fjármálakerfisins, en glataði mörgum þeirra einkenna vegna fjölmargra breytinga og skattahækkana.
 • Selja mætti opinber fyrirtæki fyrir 800 ma. kr. og helminga þannig opinberar skuldir.

Ritið er nú aðgengilegt öllum í vefútgáfu. Einnig má óska eftir prentuðu eintaki á skrifstofum Viðskiptaráðs.

Sækja ritið

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Fleiri njóta stuðnings einkageirans

Stuðningsstuðull atvinnulífsins hækkaði talsvert í faraldrinum
20. apr 2022

Nauðsynlegt að líta heildstætt á vinnumarkaðinn á Íslandi

Umsögn Viðskiptaráðs um tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára ...
15. feb 2022