Hið opinbera: Meira fyrir minna

Viðskiptaráð Íslands hefur gefur út ritið „Hið opinbera: Meira fyrir minna“ þar sem rýnt er í hlutverk, rekstur og störf hins opinbera. Ljóst er að minna verður til skiptanna hér á landi á næstunni og áfram munu heyrast háværar raddir um aukin útgjöld úr ríkissjóði. Svigrúm til skattahækkana er lítið og að mati Viðskiptaráðs er aukin framleiðni í rekstri hins opinbera lykilatriði svo opinber fjármál verði sjálfbær, en hið opinbera hefur dregist aftur úr í framleiðni á undanförnum árum.

Þörf er á ítarlegri og heildstæðri yfirferð á starfsemi hins opinbera svo mæta megi þeim stóru áskorunum sem framundan eru í ríkisrekstrinum. Þetta rit er innlegg Viðskiptaráðs í þá umræðu en þar má finna fjölmargar tillögur, hugmyndir og annað sem getur nýst í þeirri vinnu að auka framleiðni í rekstri hins opinbera svo fjármál hins opinbera geti áfram verið sjálfbær til framtíðar.

Ritið skiptist í fimm kafla:

1.  Hið opinbera í almennu ljósi
2. Hvert er hlutverk hins opinbera?
3. Hvernig getur hið opinbera sinnt hlutverki sínu betur?
4. Sveitarfélögin
5. Fjármögnun hins opinbera

(Hægt er að smella á kaflana til að skoða þá)

Tillögur Viðskiptaráðs eru meðal annars :

  • Forgangsraða þarf á útgjaldahliðinni í þágu grunnþjónustu, framfærslu og markaðsbresta en minnka umsvif á sviði samfélagsmótunar.
  • Stuðla þarf að því að einkafjárfesting aukist á ný með skattalegum hvötum til einstaklinga og fyrirtækja ásamt því að bæta í hvata til nýsköpunar.
  • Nýta þarf tækifæri í samvinnu einka- og opinberra aðila í auknum mæli, t.d. með samvinnuleið (PPP) um innviðaverkefni.
  • Með þarfir þeirra sem sækja sér heilbrigðisþjónustu í huga á opinbert fjármagn að fylgja sjúklingum þangað sem þeir leita, en ekki að renna til stofnana sem slíkra.
  • Æskilegt er að stytta grunnskólanám um eitt ár og fjölga kennsludögum ársins til að tryggja betra samræmi við nágrannalönd.
  • Í stað þess að meta örorku einstaklinga þarf að meta starfsgetu einstaklinga og bæta aðstoð við þá sem eru óvirkir á vinnumarkaði.
  • Horfa þarf til sameininga ríkisstofnana svo þær geti sinnt hlutverkum sínum með fullnægjandi hætti og skörun í verkefnum þeirra sé lágmörkuð.
  • Draga þarf úr lögverndun og leyfisskyldu hér á landi.
  • Virðisaukaskattskerfið þarf að einfalda.
  • Tryggja þarf sjálfbærni sveitarfélaga með því að sameina þau svo að endingu skapist forsendur til að leggja Jöfnunarsjóð sveitarfélaga niður.

Ritið er nú aðgengilegt öllum í vefútgáfu. Einnig má óska eftir prentuðu eintaki með því hafa samband við mottaka@vi.is

Skjáskot úr skýrslunni:

Tengt efni

The Icelandic Economy 2020

Viðskiptaráð hefur gefið út hina árlegu skýrslu The Icelandic Economy. Skýrslan ...
22. sep 2020

Icelandic Economy 2019 komin út

Hin árlega skýrsla „The Icelandic Economy“ er nú komin út. Skýrslan er einstakt ...
22. ágú 2019

Aukin kostnaðarvitund almennings um tekjuöflun RÚV

Aukið gagnsæi þessarar skattheimtu eykur ekki aðeins kostnaðarvitund almennings ...
26. mar 2021