Hugsum stærra – skýrsla Viðskiptaþings

Í skýrslunni leggur alþjóðahópur Viðskiptaráðs fram tillögur um hvernig má byggja upp öflugri alþjóðageira

Lesa skýrslu

Samhliða Viðskiptaþingi sem fer fram í dag gefur Viðskiptaráð út skýrsluna Hugsum stærra: Ísland í alþjóðasamkeppni. Skýrslan fjallar um alþjóðageirann og hvernig hann getur byggt undir meiri hagvöxt, fjölbreyttari útflutning, aukinn kaupmátt og verðmæt störf. Árlegur vöxtur útflutningsverðmæta í alþjóðageiranum hefur verið tæplega 3% síðasta áratug, sem er allt of lítið. Til samanburðar hefði geirinn þurft að vaxa meira en þrefalt hraðar til að fylgja markmiðum skýrslu McKinsey, Charting a Growth Path for Iceland,  eða um 10% á ári. Tillögur alþjóðahóps Viðskiptaráðs miða að því að breyta þessari þróun.

Heimildir: Hagstofa Íslands, útreikningar Viðskiptaráðs. 1 Staðvirt með verðvísitölum vöru- og þjónustuútflutnings, vegna þess er samdráttur í áli t.d. að hluta drifinn áfram af verðlækkunum áls umfram annan vöruútflutning. 2 Vöxtur skýrist þó nær alfarið af vexti í rannsóknar- og þróunarþjónustu. 3 Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta.

Tillögur alþjóðahóps Viðskiptaráðs

1. Rekstrarumhverfi

 • Setja fram skýra langtímastefnu um alþjóðageirann
 • Endurskoða umgjörð kjarasamninga og vinnumarkaðslíkanið
 • Gengisstöðugleiki í forgang við hagstjórn
 • Skilyrði og kostnaður við við stofnun fyrirtækja verði á pari við fremstu ríki
 • Nýtt félagaform fyrir frumkvöðla
 • Hætta innleiðingu EES-regluverks með séríslenskum hindrunum
 • Fjölga skýrum og bindandi álitum í skattamálum
 • Hækkun endurgreiðslna vegna rannsókna og þróunar gerð varanleg
 • Skoða áfram leiðir til að útvíkka og bæta stuðning við rannsóknir og þróun

2. Mannauður

 • Umbreyta grunnskólakerfinu - auka sveigjanleika
 • Styrkja alþjóðlegt nám á öllum stigum skólakerfisins
 • Bæta aðkomu atvinnulífsins að ákvörðunum um atvinnuleyfi og skattaívilnanir
 • Umsóknir um skattaívilnanir byggist á stöðugildum en ekki einstaklingum
 • Flýta samþykktarferli Útlendingastofnunar fyrir erlenda sérfræðinga með aðskilnaði vinnumarkaðsmála frá öðrum verkefnum
 • Votta fyrirtæki sem ráða marga erlenda sérfræðinga til að gera ráðningar þeirra auðveldari

3. Fjárfestingar

 • Stjórnvöld sýni vilja í verki um að auka erlenda fjárfestingu
 • Kortleggja og draga úr hömlum á beina erlenda fjárfestingu
 • Fjölga tvísköttunarsamningum
 • Auka þátttöku almennings á íslenskum verðbréfamörkuðum
 • Auka þátttöku erlendra aðila á íslenskum verðbréfamörkuðum
 • Gera heimild lífeyrissjóða um að eiga allt að 35% í vísisjóðum varanlega
 • Endurskoða reglur um eiginfjárkröfur innlánsstofnana

Í skýrslunni kemur meðal annars fram:

 • Þrátt fyrir metnaðarfull markmið um 10% árlegan vöxt hefur alþjóðageirinn einungis vaxið um tæp 3%
 • Þótt vel gangi að innleiða tillögur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld frá 2013 vantar enn upp á ýmsa þætti
 • Skort á stefnufestu og fyrirsjáanleika má finna víða í rekstrarumhverfi alþjóðageirans
 • Fjöldi vísbendinga eru um að regluverk hér á landi sé meira íþyngjandi en í þeim löndum sem við berum okkur saman við
 • Skattar eru með því hæsta sem gerist og skattkerfið óskilvirkt
 • Menntunarstig þjóðarinnar er hátt og vaxandi en misvægi vex einnig milli framboðs og eftirspurnar eftir færni
 • Ísland er að ýmsu leyti ekki nógu aðgengilegt erlendum sérfræðingum
 • Fjármögnunarumhverfið í heild sinni veikir samkeppnishæfni
 • Erlend fjárfesting er lítil hér á landi enda eru hömlur þær næstmestu í þróuðum ríkjum

Lesa skýrslu

Tengt efni

Verðmætasköpun er forsenda velferðar

Áherslur Viðskiptaráðs Íslands fyrir alþingiskosningar 2021
15. sep 2021

Sveitarfélög horfi til alþjóðageirans

Viðskiptaráð hvetur Reykjavíkurborg til að skapa atvinnulífinu gott ...
2. jún 2021