Hugsum stærra – skýrsla Viðskiptaþings

Í skýrslunni leggur alþjóðahópur Viðskiptaráðs fram tillögur um hvernig má byggja upp öflugri alþjóðageira

Lesa skýrslu

Samhliða Viðskiptaþingi sem fer fram í dag gefur Viðskiptaráð út skýrsluna Hugsum stærra: Ísland í alþjóðasamkeppni. Skýrslan fjallar um alþjóðageirann og hvernig hann getur byggt undir meiri hagvöxt, fjölbreyttari útflutning, aukinn kaupmátt og verðmæt störf. Árlegur vöxtur útflutningsverðmæta í alþjóðageiranum hefur verið tæplega 3% síðasta áratug, sem er allt of lítið. Til samanburðar hefði geirinn þurft að vaxa meira en þrefalt hraðar til að fylgja markmiðum skýrslu McKinsey, Charting a Growth Path for Iceland,  eða um 10% á ári. Tillögur alþjóðahóps Viðskiptaráðs miða að því að breyta þessari þróun.

Heimildir: Hagstofa Íslands, útreikningar Viðskiptaráðs. 1 Staðvirt með verðvísitölum vöru- og þjónustuútflutnings, vegna þess er samdráttur í áli t.d. að hluta drifinn áfram af verðlækkunum áls umfram annan vöruútflutning. 2 Vöxtur skýrist þó nær alfarið af vexti í rannsóknar- og þróunarþjónustu. 3 Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta.

Tillögur alþjóðahóps Viðskiptaráðs

1. Rekstrarumhverfi

 • Setja fram skýra langtímastefnu um alþjóðageirann
 • Endurskoða umgjörð kjarasamninga og vinnumarkaðslíkanið
 • Gengisstöðugleiki í forgang við hagstjórn
 • Skilyrði og kostnaður við við stofnun fyrirtækja verði á pari við fremstu ríki
 • Nýtt félagaform fyrir frumkvöðla
 • Hætta innleiðingu EES-regluverks með séríslenskum hindrunum
 • Fjölga skýrum og bindandi álitum í skattamálum
 • Hækkun endurgreiðslna vegna rannsókna og þróunar gerð varanleg
 • Skoða áfram leiðir til að útvíkka og bæta stuðning við rannsóknir og þróun

2. Mannauður

 • Umbreyta grunnskólakerfinu - auka sveigjanleika
 • Styrkja alþjóðlegt nám á öllum stigum skólakerfisins
 • Bæta aðkomu atvinnulífsins að ákvörðunum um atvinnuleyfi og skattaívilnanir
 • Umsóknir um skattaívilnanir byggist á stöðugildum en ekki einstaklingum
 • Flýta samþykktarferli Útlendingastofnunar fyrir erlenda sérfræðinga með aðskilnaði vinnumarkaðsmála frá öðrum verkefnum
 • Votta fyrirtæki sem ráða marga erlenda sérfræðinga til að gera ráðningar þeirra auðveldari

3. Fjárfestingar

 • Stjórnvöld sýni vilja í verki um að auka erlenda fjárfestingu
 • Kortleggja og draga úr hömlum á beina erlenda fjárfestingu
 • Fjölga tvísköttunarsamningum
 • Auka þátttöku almennings á íslenskum verðbréfamörkuðum
 • Auka þátttöku erlendra aðila á íslenskum verðbréfamörkuðum
 • Gera heimild lífeyrissjóða um að eiga allt að 35% í vísisjóðum varanlega
 • Endurskoða reglur um eiginfjárkröfur innlánsstofnana

Í skýrslunni kemur meðal annars fram:

 • Þrátt fyrir metnaðarfull markmið um 10% árlegan vöxt hefur alþjóðageirinn einungis vaxið um tæp 3%
 • Þótt vel gangi að innleiða tillögur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld frá 2013 vantar enn upp á ýmsa þætti
 • Skort á stefnufestu og fyrirsjáanleika má finna víða í rekstrarumhverfi alþjóðageirans
 • Fjöldi vísbendinga eru um að regluverk hér á landi sé meira íþyngjandi en í þeim löndum sem við berum okkur saman við
 • Skattar eru með því hæsta sem gerist og skattkerfið óskilvirkt
 • Menntunarstig þjóðarinnar er hátt og vaxandi en misvægi vex einnig milli framboðs og eftirspurnar eftir færni
 • Ísland er að ýmsu leyti ekki nógu aðgengilegt erlendum sérfræðingum
 • Fjármögnunarumhverfið í heild sinni veikir samkeppnishæfni
 • Erlend fjárfesting er lítil hér á landi enda eru hömlur þær næstmestu í þróuðum ríkjum

Lesa skýrslu

Tengt efni

Nú er bara að hefjast handa

Á Skattadeginum 2022 var sjónum beint að nauðsynlegum umbótum í íslensku skattkerfi
13. jan 2022

Skattadagurinn 2022: Ávarp fjármála- og efnahagsráðherra

Ávarp Bjarna Benediktssonar á Skattadegi Viðskiptaráðs, Deloitte og SA, 13. ...
13. jan 2022

Verðmætasköpun er forsenda velferðar

Áherslur Viðskiptaráðs Íslands fyrir alþingiskosningar 2021
15. sep 2021