Leiðin að aukinni hagsæld

Alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið McKinsey & Company gaf út skýrslu um íslenska hagkerfið árið 2012. Í nýju riti Viðskiptaráðs, Leiðin að aukinni hagsæld, eru helstu greiningar skýrslunnar uppfærðar, efnahagsleg framvinda síðustu ára rýnd í ljósi niðurstaðna hennar og mat lagt á framvindu umbótatillagna sem lagðar voru fram í kjölfar útgáfu hennar.

Leiðin að aukinni hagsæld

Meðfylgjandi er samantekt á ritinu sem skiptist í þrjá kafla:

1. Niðurstöður McKinsey skýrslunnar

  • Þegar skýrsla McKinsey kom út hafði Ísland glímt viðvarandi viðskiptahalla og lága framleiðni.
  • McKinsey lagði fram stefnu um að auka framleiðni í innlendri þjónustu og stuðla að tilfærslu vinnuafls yfir í alþjóðageirann, þar sem vaxtartækifæri eru meiri.

2. Hagþróun frá útgáfu

  • Vel hefur gengið að viðhalda ytra jafnvægi síðustu ár með lækkun erlendra skulda í kjölfar hagfelldra nauðasamninga við kröfuhafa föllnu bankanna og viðskiptaafgangi.
  • Útflutningur hefur hins vegar vaxið hægt og orðið einsleitari en ferðaþjónusta stendur nú undir þriðjungi heildarútflutnings. Þetta er öfugt við markmið McKinsey um hraðan og fjölbreyttan útflutningsvöxt.
  • Ísland er enn langt frá því að brúa framleiðnibilið gagnvart grannríkjum. Í stað hærri framleiðni vinnuafls hefur vinnuframlag Íslendinga aukist enn frekar miðað við samanburðarlönd.

3. Hvernig var skýrslunni fylgt eftir?

  • Samkvæmt áætlun Viðskiptaráðs hefur um þriðjungur umbótatillagna sem mótaðar voru í kjölfar McKinsey skýrslunnar verið innleiddur á þeim þremur árum sem liðin eru.
  • Framvindan er mismikil eftir ólíkum hlutum hagkerfisins. Vel hefur gengið við að innleiða þær tillögur sem snúa að þjóðhagsrammanum, alþjóðageiranum, innlendri þjónustu og opinberri þjónustu.
  • Hins vegar hefur lítil framvinda átt sér stað í auðlindageiranum. Það er varhugavert, sérstaklega í ljósi þess að geirinn stendur undir bróðurparti af útflutningstekjum Íslands og aukningu þeirra undanfarin ár.

Tengt efni

Greinar

Hugvit leyst úr höftum

Fáar skýrslur hafa haft jafn mikil áhrif á efnahagsumræðu hér í landi og skýrsla ...
30. ágú 2016
Viðburðir

Er aðhaldinu lokið? Framvinda og horfur í rekstri hins opinbera

Fimmtudaginn 18. september, kl. 8.30-10.00, standa Viðskiptaráð Íslands og ...
18. sep 2014
Fréttir

Morgunverðarfundur um aðhald í ríkisrekstri

Fimmtudaginn 18. september, kl. 8.30-10.00, standa Viðskiptaráð Íslands og ...
8. sep 2014