Enn á ný fleiri skattahækkanir en lækkanir

Um áramótin tóku gildi 23 skattbreytingar. Þar af voru skattahækkanir 19 talsins og skattalækkanir 4 talsins. Frá árinu 2007 hafa samtals verið gerðar 289 skattbreytingar. Aðeins fjórðungur þeirra hefur verið til lækkunar á skattbyrði. Þetta eru niðurstöður uppfærslu á yfirliti Viðskiptaráðs Íslands yfir skattbreytingar undanfarinna ára.

Sjá yfirlit yfir skattbreytingar.

Helstu breytingar um áramótin

Ekki urðu umfangsmiklar breytingar á skattkerfinu um áramótin en þó fjöldi skattahækkana hafi verið meiri má heilt yfir segja að þær séu ívið meira til lækkunar en hækkunar. Helst ber þar að nefna þrennt:

  • Lækkun tryggingagjalds um 0,25 prósentustig
  • Hækkun þaks á endurgreiðslur fyrir útgjöld til rannsókna og þróunar í 600 milljónir
  • Hækkun persónuafsláttar um 4,7%

Hvað varðar skattahækkanir má segja að krónutölugjöld hafi verið fyrirferðamest í þeim flokki. Öll krónutölugjöld hækkuðu sem nemur verðlagsbreytingum að undanskildum kolefnisgjöldum en þau hækkuðu um 10%.

Þótt að áramótin hafi ekki falið í sér umfangsmiklar breytingar og einkennst af nokkrum stöðugleika er jafnframt ljóst að ýmsar vendingar geta átt sér stað á árinu. Hæst ber þar að nefna fyrirhugaðar breytingar á tekjuskattskerfinu en einnig eru á teikniborðinu breytingar á borð við afnám virðisaukaskatts af bókum, breytt fyrirkomulag skattheimtu bifreiða og breytingar á fjármagnstekjuskatti. Niðurstaðan gæti því orðið sú að einn stærsti tekjustofn hins opinbera, tekjuskattur, taki töluverðum breytingum og árið 2019 feli í sér meiri hrókeringar í skattkerfinu en sést hafa síðustu misseri.

Talsverðar hækkanir á öllu tímabilinu

Almennt hafa skattar heldur hækkað en lækkað á tímabilinu og á öllum árum frá 2008 hafa skattahækkanir verið fleiri en skattalækkanir. Það hefur leitt til þess að skatttekjur sem hlutfall af landsframleiðslu voru 34% árið 2017 sem er 2 prósentustigum hærra en árið 2008. Tölur fyrir fyrstu 9 mánuði síðasta árs benda til þess að hlutfallið hafi lítið breyst milli ára. Þeir skattar sem mest hafa hækkað að raunvirði á tímabilinu eða síðan þeim var fyrst komið á eru:

  • Bankaskattur sem hefur ríflega nífaldast
  • Gjöld á neftóbak sem hafa sexfaldast
  • Fjármagnstekjuskattur hefur ríflega tvöfaldast
  • Erfðafjárskattur hefur tvöfaldast
  • Kolefnisgjöld á bensín, gas- og díselolíu og brennsluolíu hafa ríflega tvöfaldast
  • Gistináttagjald hefur hækkað um 73% að raunvirði
  • Tryggingagjald er enn fjórðungi hærra en það var árið 2007

Sjá yfirlit yfir skattbreytingar.

Tengt efni

Auknar ráðstöfunartekjur í heimsfaraldri

Útlit er fyrir að tekjujöfnuður hafi staðið í stað á síðasta ári en dregið hafi ...
5. júl 2021

Engar tekjur og endalaus útgjöld? Greining á loforðum flokkanna

SA og VÍ áætla að afkoma ríkissjóðs gæti versnað um allt að 250 milljarða. ...
22. sep 2021

Ótakmarkaðir möguleikar

Þegar þetta er ritað eru fleiri atvinnulausir en sem nemur öllum íbúum Akureyrar ...
16. des 2020