Breytt fyrirkomulag skattlagningar söluhagnaðar skref í rétta átt

Viðskiptaráð Íslands fagnar því að Alþingi hafi í gær samþykkt frumvarp til breytinga á lögum um tekjuskatt. Frumvarpið felur í sér að hagnaður fyrirtækja af tilteknum afleiðuviðskiptum og sölu hlutabréfa, óháð tímalengd eignarhalds, er nú frádráttarbær frá tekjum þeirra. Breytt fyrirkomulag er í samræmi við ábendingar ýmissa hagsmunaaðila, þ.m.t. Viðskiptaráðs, sem og í samræmi við tillögur starfshóps forsætisráðherra um Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð.

Með breytingum þessum er skattlagning söluhagnaðar færð til sama horfs og skattlagning  arðgreiðslna, en eins og bent hefur verið á þá er enginn raunverulegur eðlismunur á hagnaði vegna sölu hlutabréfa og arðgreiðslum. Þannig ræðst verðmæti hlutabréfa af þeim arðgreiðslum sem markaðurinn telur að viðkomandi fyrirtæki komi til með að skila. Hækkun á hlutabréfaverði endurspeglar því hærri arðgreiðslur í framtíðinni. Með því að skattleggja söluhagnað var því verið að skattleggja fé sem síðar greiðist út í formi arðs og verður þá skattlagt öðru sinni.

Frumvarp þetta felur öðru fremur í sér stórt skref í átt að bættri samkeppnishæfni íslensks viðskipta- og skattumhverfis. Viðskiptaráð hefur ávallt hvatt hið opinbera til að líta til þeirra landa sem bjóða upp á hvað hagstæðasta sem og einfaldasta skattumhverfi, þessi breyting er skref í þá átt.

Hér að neðan má finna umsagnir Viðskiptaráðs um frumvarpið:
325. mál - söluhagnaðarfrumvarp (samþykkt)

685. mál - söluhagnaðarfrumvarp (eldra)

Tengt efni

Almennar aðgerðir varði leiðina áfram

Með ströngum skilyrðum hlutabótarleiðar er beinlínis gengið gegn þeirri áherslu ...
27. maí 2020

Ósamkeppnishæft skattkerfi á krítískum tímapunkti

Hugveitan Tax Foundation hefur birt árlega útgáfu um vísitölu samkeppnishæfni ...
9. nóv 2020

Mótsagnakenndar áhyggjur af bankasölu

Staðreyndin er sú að enginn er að tala um að draga að miklu leyti úr eigin fé ...
24. feb 2021