Breytt fyrirkomulag skattlagningar söluhagnaðar skref í rétta átt

Viðskiptaráð Íslands fagnar því að Alþingi hafi í gær samþykkt frumvarp til breytinga á lögum um tekjuskatt. Frumvarpið felur í sér að hagnaður fyrirtækja af tilteknum afleiðuviðskiptum og sölu hlutabréfa, óháð tímalengd eignarhalds, er nú frádráttarbær frá tekjum þeirra. Breytt fyrirkomulag er í samræmi við ábendingar ýmissa hagsmunaaðila, þ.m.t. Viðskiptaráðs, sem og í samræmi við tillögur starfshóps forsætisráðherra um Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð.

Með breytingum þessum er skattlagning söluhagnaðar færð til sama horfs og skattlagning  arðgreiðslna, en eins og bent hefur verið á þá er enginn raunverulegur eðlismunur á hagnaði vegna sölu hlutabréfa og arðgreiðslum. Þannig ræðst verðmæti hlutabréfa af þeim arðgreiðslum sem markaðurinn telur að viðkomandi fyrirtæki komi til með að skila. Hækkun á hlutabréfaverði endurspeglar því hærri arðgreiðslur í framtíðinni. Með því að skattleggja söluhagnað var því verið að skattleggja fé sem síðar greiðist út í formi arðs og verður þá skattlagt öðru sinni.

Frumvarp þetta felur öðru fremur í sér stórt skref í átt að bættri samkeppnishæfni íslensks viðskipta- og skattumhverfis. Viðskiptaráð hefur ávallt hvatt hið opinbera til að líta til þeirra landa sem bjóða upp á hvað hagstæðasta sem og einfaldasta skattumhverfi, þessi breyting er skref í þá átt.

Hér að neðan má finna umsagnir Viðskiptaráðs um frumvarpið:
325. mál - söluhagnaðarfrumvarp (samþykkt)

685. mál - söluhagnaðarfrumvarp (eldra)

Tengt efni

Umsagnir

Almennar aðgerðir varði leiðina áfram

Með ströngum skilyrðum hlutabótarleiðar er beinlínis gengið gegn þeirri áherslu ...
27. maí 2020
Umsagnir

Breytt fyrirkomulag skattlagningar söluhagnaðar skref í rétta átt

Viðskiptaráð Íslands fagnar því að Alþingi hafi í gær samþykkt frumvarp til ...
16. maí 2008
Fréttir

Skattalegar brotalamir: breyta þarf reglum um meðferð söluhagnaðar

Í s.l. viku gaf Viðskiptaráð út skoðun þar sem farið er yfir þá vankanta sem ...
13. júl 2010