Að mörgu að huga við fjármálaáætlun

Lesa umsögn á Medium eða á PDF-formi.

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um fjármálaáætlun fyrir árin 2020–2024. Fjármálaáætlunin er umsvifamikið rit og gefur ágæta mynd af áherslum og áætlunum stjórnvalda í ríkisfjármálum og helstu málefnum. Margt í áætluninni er gott, eins og að með henni horfa stjórnvöld til lengri tíma, vaxtabyrði fer minnkandi og víða má sjá viðleitni til að sýna aga og festu í ríkisfjármálum. Betur má en duga skal og þá vill Viðskiptaráð koma á framfæri atriðum sem það telur að leggja ætti áherslu á í ríkisfjármálum og þar með stefnu stjórnvalda almennt.

Helstu atriði umsagnarinnar:

 1. Samkeppnishæfni í fyrsta sætið
  1. Nýsköpun er lífskjör framtíðarinnar
  2. Bankakerfið: Lægri bankaskattur og sala ríkisbanka
  3. Lækkun tryggingagjald styður við samkeppnishæfan vinnumarkað
 2. Hemjum umsvif hins opinbera
  1. Ríkisútgjöld eru eins og hádegisverðurinn — ekki ókeypis
  2. Forgangsraða ríkisfjármálum í grunnrekstur og innviði
  3. Fjármunum betur varið en í þjóðarsjóð
 3. Forsendur fjármálaáætlunar voru og eru of bjartsýnar
  1. Ríkið getur mildað niðursveiflu en verður að bregðast við breyttum forsendum til lengri tíma
  2. Ný spá Hagstofunnar er bjartsýn til skemmri tíma,
 4. Tilefni til endurskoðunar á lögum og framkvæmd opinberra fjármála
  1. Fjármálaáætlun og hagspá verða að innihalda hvor aðra
  2. Miða ætti við hagsveifluleiðrétta afkomu í stað heildarafkomu
  3. Halda á áfram að vinna eftir árangursmælikvörðum
  4. Bæta þarf framsetningu fjármálaáætlunar til að auðvelda samanburð yfir tíma
  5. Afkoma fyrirtækja hins opinbera afar ógagnsæ og vekur upp spurningar

Lesa umsögn á Medium eða á PDF-formi.

Tengt efni

Hæpnar forsendur og ósjálfbær útgjaldavöxtur

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023
12. okt 2022

Eigum við að drepa fuglana?

Þegar við grípum inn í flókin kerfi getur það haft ófyrirséðar afleiðingar, ...
31. ágú 2022

Ekki svigrúm til aukinna útgjalda

Umsögn Viðskiptaráðs um fjármálaáætlun
16. maí 2022