Að mörgu að huga við fjármálaáætlun

Lesa umsögn á Medium eða á PDF-formi.

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um fjármálaáætlun fyrir árin 2020–2024. Fjármálaáætlunin er umsvifamikið rit og gefur ágæta mynd af áherslum og áætlunum stjórnvalda í ríkisfjármálum og helstu málefnum. Margt í áætluninni er gott, eins og að með henni horfa stjórnvöld til lengri tíma, vaxtabyrði fer minnkandi og víða má sjá viðleitni til að sýna aga og festu í ríkisfjármálum. Betur má en duga skal og þá vill Viðskiptaráð koma á framfæri atriðum sem það telur að leggja ætti áherslu á í ríkisfjármálum og þar með stefnu stjórnvalda almennt.

Helstu atriði umsagnarinnar:

 1. Samkeppnishæfni í fyrsta sætið
  1. Nýsköpun er lífskjör framtíðarinnar
  2. Bankakerfið: Lægri bankaskattur og sala ríkisbanka
  3. Lækkun tryggingagjald styður við samkeppnishæfan vinnumarkað
 2. Hemjum umsvif hins opinbera
  1. Ríkisútgjöld eru eins og hádegisverðurinn — ekki ókeypis
  2. Forgangsraða ríkisfjármálum í grunnrekstur og innviði
  3. Fjármunum betur varið en í þjóðarsjóð
 3. Forsendur fjármálaáætlunar voru og eru of bjartsýnar
  1. Ríkið getur mildað niðursveiflu en verður að bregðast við breyttum forsendum til lengri tíma
  2. Ný spá Hagstofunnar er bjartsýn til skemmri tíma,
 4. Tilefni til endurskoðunar á lögum og framkvæmd opinberra fjármála
  1. Fjármálaáætlun og hagspá verða að innihalda hvor aðra
  2. Miða ætti við hagsveifluleiðrétta afkomu í stað heildarafkomu
  3. Halda á áfram að vinna eftir árangursmælikvörðum
  4. Bæta þarf framsetningu fjármálaáætlunar til að auðvelda samanburð yfir tíma
  5. Afkoma fyrirtækja hins opinbera afar ógagnsæ og vekur upp spurningar

Lesa umsögn á Medium eða á PDF-formi.

Tengt efni

Engar tekjur og endalaus útgjöld? Greining á loforðum flokkanna

SA og VÍ áætla að afkoma ríkissjóðs gæti versnað um allt að 250 milljarða. ...
22. sep 2021

Fyllt upp í fjárlagagatið

Ef ríkisfjármálin voru á ystu nöf við fjárlagafrumvarpið má velta því upp hvort ...
17. des 2020

Bætt aðgengi að innfluttum vörum utan EES

Verði þessi breyting að veruleika verður ekki einungis hægt að leggja af ...
25. mar 2021