Ályktun um húsnæðismál ábyrgðarlaus og skaðleg

Viðskiptaráð hefur skilað umsögn vegna þingsályktunartillögu um bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Að mati ráðsins er tillagan bæði ábyrgðarlaus og skaðleg. Í henni felst veruleg áhættutaka ríkissjóðs, afturfarir þegar kemur að skilvirkni skattkerfisins og ófjármögnuð útgjaldaaukning sem ýtir undir ofþenslu í íslensku hagkerfi.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Í umsögninni kemur eftirfarandi fram:

  • Lagt er til að undirmálslán (e. sub-prime mortgages) verði endurvakin með ríkisstuðningi. Flutningsmenn tillögunnar virðast lítið hafa lært af þeim afdrifaríku mistökum sem áttu sér stað í aðdraganda alþjóðlegu fjármálakreppunnar.
  • Kveðið er á um skaðlegar breytingar á skattkerfinu með nýjum undanþágum sem draga úr skilvirkni fjármagnstekjuskatts og kalla á kostnaðarsamt opinbert eftirlit.
  • Lögð eru til sex atriði sem grafa undan afkomu ríkissjóðs. Á sama tíma eru engar upplýsingar lagðar fram um kostnaðinn vegna þeirra eða tillögur um hvernig eigi að fjármagna þau.
  • Óstöðugleiki í efnahagsmálum er stærsti einstaki orsakaþáttur hás vaxta- og leigukostnaðar hérlendis. Þingsályktunartillagan myndi ýta undir enn frekari óstöðugleika.

Ungum og efnaminni einstaklingum hefur reynst erfitt að finna íbúðir sem henta þeirra þeirra þörfum á viðráðanlegu verði – einkum í eftirsóttustu íbúðahverfunum. Hins vegar verður skyndilausnum ekki beitt til að bæta aðstæður þessara hópa. Þess í stað ættu stjórnmálamenn að einbeita sér að því að treysta hagstjórn, auka skilvirkni skattkerfisins og skapa hagfelldari skilyrði fyrir verðmætasköpun. Slíkar aðgerðir myndu skila einstaklingum á húsnæðismarkaði mestum ávinningi.

Tengt efni

Gríðarleg útgjaldaaukning aðeins gengið að hluta til baka

Umsögn Viðskiptaráðs um fjármálaáætlun 2024 - 2028
19. apr 2023

Sigur leiðindanna

Ókeypis peningar hafa í raun aldrei verið til
26. okt 2022

Austurland getur orðið eitt af kraftmestu atvinnusvæðum við norðanvert Atlanshaf

Verslunarráð stóð fyrir ráðstefnu á Reyðarfirði undir yfirskriftinni ...
25. maí 2005