Breytingar á lögum um virðisaukaskatt til bóta

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til atvinnuveganefndar um frumvarp til breytingar á lögum um virðisaukaskatt. Frumvarpi þessu er ætlað að minnka álag á skattyfirvöld og draga úr reglubyrði smærri aðila með aukna skilvirkni fyrir augum. Viðskiptaráð telur frumvarpið mjög til bóta og vel til þess fallið að ná fram markmiðum sínum.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Í umsögninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Í frumvarpinu er lagt til að veltumörk fyrir þá sem eru undanþegnir virðisaukaskattskyldu verði hækkuð úr 1.000.000 í 2.000.000 kr. Ákvæði þetta felur í sér töluverða einföldun fyrir lítil fyrirtæki og bætir rekstrarumhverfi þeirra. Með því að hækka veltumörkin njóta fleiri fyrirtæki þess hagræðis sem ákvæðið felur í sér.
  • Í núgildandi lögum er kveðið á um að ef virðisaukaskattsskyld velta skráningarskyldra aðila sé minni en 3.000.000 kr. á ári sé ráðherra heimilt að kveða í reglugerð á um lengra uppgjörstímabil og annað greiðslufyrirkomulag. Með frumvarpinu er lagt til að fjáhæðamörkin verði hækkuð í 4.000.000 kr. Viðskiptaráð telur þessa breytingu einnig vera til bóta og til þess fallna að einfalda rekstrarumhverfi lítilla fyrirtækja.
  • Þar sem að framangreindar fjárhæðir eru ekki vísitölutengdar hvetur Viðskiptaráð til þess að ákvæðin verði tekin til endurskoðunar innan fárra ára svo að markmið frumvarpsins haldist í raun og verði ekki að engu.

Tengt efni

Stígum skrefið til fulls - öllum til hagsbóta

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur (mál nr. 470)
2. jún 2022

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti

Vegna þeirra truflana sem orðið hafa á bankastarfsemi hér á landi og áhrifa þess ...
4. des 2008