Lækkun tryggingagjalds og afnám pöntunarþjónustu Fríhafnarinnar fagnaðarefni

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld. Ráðið telur breytingarnar sem frumvarpið kveður á um vera til bóta. Að mati Viðskiptaráðs er sérstaklega brýnt að tryggingagjald verði lækkað og pöntunarþjónusta Fríhafnarinnar ehf. aflögð.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Í umsögninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Tryggingagjald er skattur sem leggst á fyrirtæki óháð því hvort þau skila hagnaði eða tapi í rekstri sínum og getur því skapað þeim þungar byrðar.
  • Tryggingagjald leggst sérstaklega þungt á minni fyrirtæki, þar sem launakostnaður er hlutfallslega hærri, fyrirtæki í mannaflsfrekri starfsemi og sprotafyrirtæki.
  • Lækkun tryggingagjalds er mikilvægur liður í því að tryggja að fyrirtæki geti mætt þeim miklu launahækkunum sem nýlegir kjarasamningar kveða á um.
  • Viðskiptaráð fagnar því að með frumvarpinu sé lagt til að Fríhöfninni ehf. verði óheimilt að reka pöntunarþjónustu í komuverslun Fríhafnarinnar. Viðskiptaráð hvetur stjórnvöld til að halda áfram á þessari braut og leggur til að eftirfarandi breytingar verði jafnframt gerðar á fyrirkomulagi fríhafnarverslunar hérlendis:
  1. Fríhöfnin ehf. verði lögð niður. Einkaaðilum verði alfarið eftirlátið að sjá um verslunarþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. ÁTVR geti þó boðið í leigu verslunarrýmis til að selja áfengi og tóbak.
  2. Komuverslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar verði aflögð. Önnur útfærsla væri að afnema opinbera meðgjöf komuverslunarinnar svo hún greiði sömu opinberu gjöld og aðrir smásalar.

Tengt efni

Þrjár áréttingar um grunnskólamál

Umsögn Viðskiptaráðs um áform stjórnvalda um endanlegt afnám samræmdra prófa ...
24. júl 2024

Gullhúðun og refsigleði í nýjum markaðssetningarlögum

Þingið hefur til umfjöllunar frumvarp til nýrra markaðssetningarlaga sem er ...
5. jún 2024

Stígum skrefið til fulls - öllum til hagsbóta

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur (mál nr. 470)
2. jún 2022