Samkeppnishæfni skerðist með íslenskum sérreglum

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.).

Í 2. gr. frumvarpsdraganna er lagt til að 4. málsl. 5. mgr. 57. gr. tskl. um undanþágu frá skjölunarskyldu vegna viðskipta milli tveggja innlendra lögaðila verði felld.

Bendir ráðið meðal annars á að í frumvarpsdrögunum sem lögð hafa verið fram nú er ekki að finna neina skýringu á því hvers vegna þessi sjónarmið eiga ekki við í dag, tæpum þremur árum eftir að undanþágan var leidd í lög. Þær skýrslur sem greinargerð frumvarpsins vísar til hafa ekki að geyma efnislega umfjöllun um breytinguna, hvorki þörfina að baki henni né heldur með hvaða hætti undanþágan gengur í berhögg við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Þá liggur ekki fyrir álit frá ESA um þessa undanþágu, líkt og með 1. gr. frumvarpsdraganna. Þvert á móti þá töldu þýskir dómstólar árið 2013 að sambærileg undanþága færi ekki gegn Evrópurétti.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpsdrögin verði endurskoðuð með tilliti til athugasemda ráðsins.

Lesa umsögn í heild sinni.

Tengt efni

Hálendisþjóðgarður þarfnast betri undirbúnings

Viðskiptaráð getur ekki stutt Hálendisþjóðagarð í óbreyttri mynd og leggur til ...
3. feb 2021

Viðspyrna forsenda velferðar

Í ljósi þess hve mikið er í húfi, einkum vegna atvinnuleysis á „biblískum skala“ ...
28. apr 2020

Vopn gegn sameiginlegum óvini

Viðskiptaráð Íslands hefur tekið saman mögulegar aðgerðir og það sem þarf að ...
10. mar 2020