Samkeppnishæfni skerðist með íslenskum sérreglum

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.).

Í 2. gr. frumvarpsdraganna er lagt til að 4. málsl. 5. mgr. 57. gr. tskl. um undanþágu frá skjölunarskyldu vegna viðskipta milli tveggja innlendra lögaðila verði felld.

Bendir ráðið meðal annars á að í frumvarpsdrögunum sem lögð hafa verið fram nú er ekki að finna neina skýringu á því hvers vegna þessi sjónarmið eiga ekki við í dag, tæpum þremur árum eftir að undanþágan var leidd í lög. Þær skýrslur sem greinargerð frumvarpsins vísar til hafa ekki að geyma efnislega umfjöllun um breytinguna, hvorki þörfina að baki henni né heldur með hvaða hætti undanþágan gengur í berhögg við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. Þá liggur ekki fyrir álit frá ESA um þessa undanþágu, líkt og með 1. gr. frumvarpsdraganna. Þvert á móti þá töldu þýskir dómstólar árið 2013 að sambærileg undanþága færi ekki gegn Evrópurétti.

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpsdrögin verði endurskoðuð með tilliti til athugasemda ráðsins.

Lesa umsögn í heild sinni.

Tengt efni

Stjórnvöld nýta ekki undanþágur atvinnulífinu til hagsbóta

Umsögn VÍ og SA um drög að frumvarpi til laga um breytinga á lögum um ...
6. des 2022

Endurskoða þarf íþyngjandi ákvæði persónuverndarlaga

Umsögn Viðskiptaráðs, SA, SI, SFS, SVÞ, SAF, Samorku og SFF um frumvarp til laga ...
25. okt 2022

Stjórn Landspítala verði raunverulegur æðsti ákvörðunaraðili

Umsögn Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins um breytingu á lögum um ...
7. apr 2022