Þingsályktunartillaga um sölu ríkiseigna jákvætt skref

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um þingsályktunartillögu um sölu ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfestingu í innviðum. Samkvæmt tillögunni verður nefnd skipuð sem móta skal langtímaáætlun um sölu ríkiseigna, lækkun á skuldum ríkissjóðs og fjárfestingu í innviðum. Þá segir að hópurinn geri úttekt á eignum ríkissjóðs og annarra ríkisaðila og meti hvaða eignir henti til sölu.

Viðskiptaráð fagnar tillögunni og tekur undir með flutningsmönnum hennar að nauðsynlegt sé að hafa heildaryfirsýn yfir eignir ríkisins. Slík heildarsýn er til þess fallin að stuðla að bættri og upplýstari umræðu um sölu ríkiseigna.

Lesa umsögn í heild sinni

Í umsögninni kemur m.a. fram:

  • Umsvif ríkissjóðs á fasteignamarkaði eru mikil. Í eigu ríkisins eru fasteignir sem henta myndu vel til sölu t.d. íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Viðskiptaráð telur að mikil tækifæri felist í sölu fasteigna ríkissjóðs.
  • Samkvæmt áætlun Viðskiptaráðs ætti ríkissjóður að geta selt að minnsta kosti 196 þúsund fermetra af eignasafni sínu en það er rúmlega 22% af fasteignasafni ríkissjóðs. Áætlað söluvirði eigna þessari nema um 45 milljörðum króna. Þessa fjármuni mætti nýta til niðurgreiðslu opinberra skulda í stað þess að binda þá í almennum fasteignum líkt og raunin er í dag.
  • Í eigu ríkis eru enn nokkur fyrirtæki í hefðbundnum samkeppnisrekstri. Þar má m.a. nefna Fríhöfnina, Sorpu og stóru viðskiptabankana þrjá. Viðskiptaráð telur þessa aðkomu hins opinbera á samkeppnismarkaði vera óeðlilega og mælist til þess að eignarhaldið verði endurskoðað.
  • Viðskiptaráð telur þó að betra væri ef hlutverk nefndarinnar væri einskorðað við úttekt á eignarhaldi og hvernig sé best að haga sölu þeirra eigna. Ekki yrði tekið tillit til fjárfestingarþarfar í innviðum eða afstaða tekin til þess hvernig fjármunum sölunnar skyldi ráðstafað í því tilliti líkt og lagt er til.

Tengt efni

Úthlutað úr Framtíðarsjóði Viðskiptaráðs 

Sex verkefni fengu styrk úr Framtíðarsjóði Viðskiptaráðs Íslands
23. feb 2024

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi aðgerðir til eflingar þekkingarsamfélagi

Umsögn Viðskiptaráðs um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi aðgerðir til ...

Lykillinn að bættum lífsgæðum og auknum tækifærum í atvinnulífi

Umsögn Viðskiptaráðs um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi aðgerðir til ...
21. mar 2023