Verðskrá upprunavottorða

Áritanir á yfirlýsingar eru veittar félagsmönnum fyrir 560 kr. pr. áritun frumrita en fyrir 2.800 kr. pr áritun til annarra miðað við almennan afgreiðslutíma.

Dæmi 1:

  1. Félagsmaður: Upprunavottorð 1 frumrit og 10 fylgiskjöl sett saman í eina umsókn. Verð 560 kr.
  2. Aðrir: Verð 2.800 kr.

Dæmi 2:

  1. Félagsmaður: Upprunavottorð 3 frumrit af sama vottorðinu og 10 fylgiskjöl með hverju vottorði. Verð 1.680 kr.
  2. Aðrir: Verð 8.400 kr.
  • Almennur afgreiðslutími er 24 klst frá því að umsókn er móttekin. Sé óskað eftir flýtimeðferð með afgreiðslu eins flótt og auðið er innan 2 klst frá því að umsókn er móttekin er hægt að merkja við það í umsóknarferlinu. Flýtimeðferð kostar 2.800 kr. fyrir félagsmenn og 5.600 kr fyrir aðra. Flýtimeðferð er aðeins gjaldfærð einu sinni á dag óháð fjölda umsókna.
  • Ef óskað er eftir að skrifstofa Viðskiptaráðs prenti út vottorð og stimpli með blekstimpli þá leggjast 150 kr. á hvert vottorð. Ef óskað er eftir að vottorð séu póstsend til umsækjanda þá leggjast 600 kr. pr. sendingu fyrir 1-10 vottorð og 600 kr. fyrir hver 10 vottorð umfram það. Gjöld fyrir prentun og póstsendingu eru bæði fyrir félagsmenn og aðra.
  • Ekki er greitt fyrir fylgiskjöl, aðeins fyrir vottorðið sjálft.

Viðskiptaráð Íslands áskilur sér rétt til þess að veita ekki áritun á upprunavottorð til þeirra sem eru í vanskilum við ráðið. Sé um vanskil að ræða verða vottorðin ekki afgreidd fyrr en skuld hefur verið gerð upp.

Öll verð eru undanskilin virðisaukaskatti.