Ábati af einföldun regluverks

HaraldurÁ hádegisfundi Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) þann 2. október síðastliðinn var hélt Haraldur I. Birgisson, aðstoðarframkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, kynningu á fyrirhugaðri vinnu við einföldun regluverks. Þar fór Haraldur yfir möguleg áhrif umfangsmikils og flókins regluverks á fjárfestingu og framleiðni, tillögur Samráðsvettvangs um aukna hagsæld í þessum efnum og vinnu Hollendinga við einfaldara regluverk, en þeir hafa náð miklum árangri í þessum efnum síðustu ár.

Þá fjallaði hann jafnframt um rannsóknir á þessu sviði sem benda til þess að árlegur beinn kostnaður af regluverki hérlendis nemi ríflega 20 mö. kr. Þá er m.a. ekki tekið tillit til framleiðnitaps sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands mat í sinni úttekt að væri á bilinu 7-70 ma. ár hvert. Miðað við erlendar rannsóknir og markmið um 25% samdrátt í kostnaði vegna regluverks eru vísbendingar um að unnt sé að skapa umtalsverðan kostnaðarábata ár hvert, bæði fyrir notendur opinberrar þjónustu og hið opinbera.

Eins og kemur fram í tillögum verkefnisstjórnar Samráðsvettvangs um aukna hagsæld þá er á Íslandi sérstaklega mikilvægt að tryggja samkeppnishæft regluverk þar sem fyrirtæki eru alla jafna lítil. Verkefnisstjórnin horfði m.a. til Hollands í sínum tillögum en áætlaður heildarábati þar vegna lægri kostnaðar af reglubyrði er talinn nema um 3,6% af VLF. Haraldur fjallaði nánar um reynslu Hollendinga í sínu erindi hjá FLE og nefndi að ef Íslendingar færu að fordæmi þeirra gæti það skilað aukinni skilvirkni sem nemur 5,5-17,8 mö. kr. ár hvert. Að lokum fór Haraldur yfir sýn Viðskiptaráðs að því hvernig væri heppilegast að nálgast þessa vinnu.

Nánar er fjallað um erindi Haraldar í Viðskiptablaðinu í dag á bls. 18, Kostnaður af regluverki hleypur á milljörðum.

Tengt efni:

Tengt efni

Breytingu ráðuneytis fagnað

Viðskiptaráð fagnar breyttri nálgun heilbrigðisráðuneytisins á fyrirhugaðri ...
2. sep 2021

Réttarbót og staðfesting á túlkun EFTA dómstólsins

Að mati samtakanna er veruleg hætta á því að málsmeðferðartími stjórnvalda ...
31. jan 2021

Ávinningur af einföldun regluverks

Staða Íslands er að mörgu leyti slæm þegar horft er til umfangs regluverks og ...
3. des 2020