Vegamál - umbætur og einkaframkvæmd

Góð mæting var á sameiginlegan fund Viðskiptaráðs Íslands og Samtaka verslunar og þjónustu um umbætur í vegamálum og kosti einkaframkvæmdar í því samhengi. Framsögumenn voru Sturla Böðvarsson samgönguráðherra, Þór Sigfússon forstjóri Sjóvá og Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri Suðurlandsvegar ehf. Auk þess fór Sigurður Jónsson framkvæmdastjóri SVÞ yfir sýn samtakanna í þessum efnum og Hreinn Haraldsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar skýrði frá tæknilegum atriðum tengdum vegagerð. Fundinum stýrði Anna Kristín Gunnarsdóttir alþingismaður í fjarveru Kristjáns Þórs Júlíussonar bæjarstjóra Akureyrarbæjar. Í kjölfar erinda framsögumanna fóru fram pallborðsumræður þar sem gestum gafst kostur á að koma með spurningar.

Í ræðu sinni fór Sturla yfir áætlanir stjórnvalda í samgöngumálum og greindi frá helstu framkvæmdum undanfarinna ára. Hann sagði miklar kröfur gerðar um greiðfærar samgöngur á Íslandi og að oft mætti Samgönguráðuneytið mæta ósanngjarni gagnrýni. Þeir hafi síður en svo setið auðum höndum enda hafi mörgum framkvæmdum verið lokið á undanförnum árum. Sturla taldi engu að síður fulla þörf á átaki í samgöngumálum enda væri um samfellt verkefni að ræða. Hann fagnaði umræðu um einkaframkvæmd í geiranum og sagði mikilvægt að skoða þau mál til hlýtar.

Þór fór yfir kosti virkrar samkeppni í hönnun, rekstri, og uppbyggingu samgöngumannvirkja. Miklir möguleikar eru á hagræðingu og nýsköpun með aukinni aðkomu einkaaðila að vegamálum landsins. Þór benti á að þar tvinnuðust saman hagsmunir stjórnvalda og fyrirtækja í landinu. Nefndi hann sérstaklega þá sameiginlegu hagsmuni sem tryggingarfélög og stjórnvöld  hafa af auknu umferðaröryggi og lækkun á slysatíðni.

Halldór Benjamín reyfaði kosti þess að setja framkvæmdir og rekstur umferðarmannvirkja í hendur einkaaðila. Hann fór sérstaklega yfir mögulegt rekstrarfyrirkomulag á Suðurlandsvegi. Taldi hann allar forsendur fyrir hendi að hagkvæmara væri að fela ákveðinn verkefni í hendur einkaaðila, þrátt fyrir að fjármögnun yrði eitthvað dýrari.

Viðskiptaráð hvetur stjórnvöld sem og almenning til að skoða vel þær hugmyndir sem lagðar hafa verið fram einkarekstur í vegamálum. Um er að ræða hagkvæman kost sem getur verið öllum til hagsbóta; ríkissjóði, fyrirtækjum og almenningi.

Tengt efni

Vopn gegn sameiginlegum óvini

Viðskiptaráð Íslands hefur tekið saman mögulegar aðgerðir og það sem þarf að ...
10. mar 2020

Til aðstoðar fyrirtækjum með afgerandi hætti

Starfshópur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra hefur lagt fram tillögur í ...
29. jún 2020

Iceland is Open - Áleitnum spurningum svarað um framhaldið í faraldrinum

Viðskiptaráð og millilandaráðin fimmtán héldu í gær fund undir yfirskriftinni ...
23. jún 2020