Afleiðubækur og opnir gjaldeyrisskiptasamningar verða eftir í gömlu bönkunum

Eins og fram hefur komið var upphaflegri ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um ráðstöfun eigna og skulda gömlu bankanna breytt á þann veg að nýir bankar taka ekki við slíkum samningum líkt og gert hafði verið ráð fyrir. Meginástæðan er sú að bankarnir hefðu ekki getað afhent þann gjaldeyri sem umræddir samningar kváðu á um. Í ákvörðuninni segir orðrétt „verði ákvörðuninni ekki breytt að þessu leyti er talið sýnt að Nýi Landsbanki Íslands hf. muni vanefna skuldbindingar sínar samkvæmt þessum samningum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum“.

Ljóst er að þetta mun koma illa við mörg fyrirtæki með opna skiptasamninga og getur hreinlega riðið baggamuninn í þeirra rekstri. Gert er ráð fyrir svörum frá viðskiptaráðuneytinu eða öðrum fulltrúum stjórnvalda um stöðu þessara mála a samráðsfundi aðila vinnumarkaðar og Viðskiptaráðs síðar í dag.

Tengt efni

„Við þurfum raunsæja nálgun“

Ávarp Ara Fenger, formanns Viðskiptaráðs, á Peningamálafundi Viðskiptaráðs sem ...
23. nóv 2023

Vel sóttur Peningamálafundur Viðskiptaráðs

Peningamálafundur Viðskiptaráðs fór fram í morgun, 23. nóvember. Yfirskrift ...
23. nóv 2023

Nauðsynlegt að breyta fyrirkomulagi kauprétta

Umsögn Viðskiptaráðs um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (mál nr. 432)
6. des 2022