Stórt framfaraskref í starfsemi Verzlunarskólans

Frá og með næsta hausti verða allar brautir Verzlunarskóla Íslands þriggja ára námsbrautir til stúdentsprófs. Rík áhersla er lögð á að halda sömu gæðum náms, þrátt fyrir styttingu námstíma til stúdentsprófs. Undirbúningur breytingarinnar hefur verið á forræði skólanefndar, skólastjórnenda og yfir 50 starfsmanna Verzlunarskólans. Afrakstur góðrar vinnu þeirra má sjá á vefsíðu skólans.

Viðskiptaráð fagnar þessari mikilvægu breytingu sem festir Verzlunarskólann enn frekar í sessi sem leiðandi framhaldsskóla á Íslandi. Umbætur í menntamálum eru eitt mikilvægasta efnahagsmál framtíðarinnar og stytting námstíma til stúdentsprófs er á meðal þeirra breytinga sem skila hvað mestum ávinningi fyrir nemendur, starfsfólk framhaldsskólanna og rekstur hins opinbera. Það er von ráðsins að breytingar á námsfyrirkomulagi Verzlunarskólans verði öðrum framhaldsskólum fyrirmynd á komandi árum.

Viðskiptaráð Íslands hefur verið bakhjarl Verzlunarskólans í yfir 90 ár. Á vormánuðum árið 2014 tók ný skipulagsskrá skólans gildi. Með henni var aðkoma atvinnulífsins að starfsemi Verzlunarskólans breikkuð auk þess sem tengsl við fyrrverandi nemendur voru efld í gegnum þátttöku þeirra í nýju fulltrúaráði skólans. Með fjölbreyttari aðkomu atvinnulífsins er skólinn enn betur í stakk búinn til að mæta þörfum viðskiptalífsins og þeim breytingum sem framundan eru í íslensku menntakerfi.

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Nauðsynlegt að líta heildstætt á vinnumarkaðinn á Íslandi

Umsögn Viðskiptaráðs um tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára ...
15. feb 2022

Breytt aðgangsskilyrði til góðs

Eyða þarf þeim hömlum sem til staðar eru fyrir þá sem kynnu að kjósa list- ...
9. mar 2021