Skortur á samráði um losunarheimildir

Viðskiptaráð skilaði inn umsögn með Samtökum atvinnulífsins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samtökum ferðaþjónustunnar og  Samtökum iðnaðarinsvið áform um frumvarp til breytinga á lögum um loftslagsmál.

Viðskiptaráð skilaði inn umsögn með Samtökum atvinnulífsins, Samtökum verslunar og þjónustu, Samtökum ferðaþjónustunnar og  Samtökum iðnaðarins við áform um frumvarp til breytinga á lögum um loftslagsmál. Áformin eiga rót sína að rekja til sameiginlegs markmiðs Íslands, Noregs og ESB um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda til 2030 og skuldbindinga samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, með síðari breytingum.

Með frumvarpinu eru boðaðar viðamiklar lagabreytingar sem gert er ráð fyrir að Alþingi hafi lokið við að festa í lög fyrir næstu áramót og mun ETS- loftslagsheimildkerfið þá ná til mun fleiri þátta atvinnustarfsemi en áður ásamt því að hert verður á kröfum um upplýsingaskil og skil á heimildum.

Samtökin vöktu athygli á því að samkvæmt áformunum eiga breytingarnar að skila 5-7 ma.kr. í ríkssjóð til ársins 2027 en samt er gert ráð fyrir að innheimta þjónustugjöld af atvinnulífinu við umsýsluna. Þá virðist ekki áformað að grípa til neinna ráðstafana þrátt fyrir að í tilskipuninni sé viðurkennt að breytingarnar komi með mismunandi hætti niður á aðildarríkjunum og af þeim sökum m.a. er kveðið á um tiltekna ráðstöfun fjármuna ETS heimilda á markaði í tilskipuninni.

Að lokum gagnrýndu samtökin skort á samráði, sérstaklega í ljósi þess hve skammur tími er til stefnu, eigi að lögfesta lagafrumvarp fyrir áramót.

Tengt efni

Umsögn um áform um gerð lagafrumvarps til breytinga á lögum um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Umsögn Viðskiptaráðs um áform um gerð lagafrumvarps til breytinga á lögum nr. ...

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Hinn 31. október sl. birti umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti drög að ...

Umsögn um frumvarp til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Sameiginleg umsögn Viðskiptaráðs, SA, SAF, SFS og SVÞ um frumvarp til laga um ...