Gildi rafrænna skjala verði ótvírætt

Viðskiptaráð Íslands, ásamt Samtökum atvinnulífsins, Samtökum fjármálafyrirtækja og Samtökum iðnaðarins sendu inn umsögn um frumvarp til laga um rafræna auðkenningu og traustþjónustu. Samtökin gerðu athugasemdir við frumvarpið á fyrri stigum og hefur að nokkru verið komið til móts við þær athugasemdir. Samtökin gera þó nokkrar athugasemdir við frumvarpið og eru þær helst:

  • Samtökin leggja til að sett verði í lögin bráðabirgðaákvæði þar sem fyrirækjum verði gefin rýmri rammi til að bregðast við gildistöku laganna, en nauðsynlegt er að fyrirtækjum hérlendis sé veittur nægjanlegur frestur til að bregðast við breyttu starfsumhverfi og auknum kröfum sem innleiðing reglugerðarinnar hefur í för með sér.
  • Tekinn sé allur vafi af gildi rafrænna skjala í gildandi rétti, en í frumvarpinu kemur fram að í íslenskum rétti sé að meginstefnu unnt að leggja fram rafræn skjöl sem sönnunargögn fyrir íslenskum dómstólum en hvað varði formskilyrði sé staðan ekki eins skýr. Hér telja samtökin æskilegt að kveðið verði með skýrum hætti á um það í réttarfarslögum að rafræn skjöl uppfylli áskilnað þeirra hvað formskilyrði varði að uppfylttum ákveðnum skilyrðum. Ekki er nóg í íslenskum rétti að sé að meginstefnu unnt að leggja fram rafræn skjöl, til þess að hægt sé að treysta á rafræn skjöl og þar með rafrænar undirskriftir verður gildi rafrænna skjala í íslenskum rétti að vera ótvírætt.

Hér má lesa umsögnina í heild sinni.

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Faglega og rekstrarlega sterk stjórn Landspítala gæti verið gæfuspor

Viðskiptaráð telur að skýra þurfi ábyrgðarsvið og heimildir stjórnar Landspítala ...
1. feb 2022

Flugeldasýningar endast stutt

Stundum er sagt að kjósendur fái þá stjórn sem þeir eiga skilið. Á móti má segja ...
24. sep 2021