Grænbók eykur skilvirkni hins opinbera

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um Grænbók sem lið í stefnumótun á málefnasviði hagskýrslugerðar, grunnskráa og upplýsingamála. Almennt má segja að drögin að grænbókinni lofi góðu og að þau skapi sterkari grundvöll fyrir aukna skilvirkni hins opinbera með því að nýta nýjustu tækni á sem bestan hátt. Þó eru sjö atriði sem Viðskiptaráð vill benda á eða undirstrika að tekið sé tillit til við þessa vinnu:

1. Allar opinberar hagtölur á einum stað

2. Meginreglan á að vera að gögn séu ætíð aðgengileg – ekki eingöngu hefðbundnar hagtölur

3. Gögn eiga, ef hægt er, að vera aðgengileg án gjaldtöku – dæmi frá fasteignamarkaði

4. Gögn frá Hagstofu og fleiri stofnunum miðist í meira mæli að þörfum stefnumótunar

5. Uppfæra þarf kafla 2.7.3 með nýjustu vísitölum Sameinuðu Þjóðanna

6. Rafræn skilríki hjá einkaaðilum

7. Rafræn birting reglugerða með síðari breytingum verði meginreglan

Lesa umsögn í heild sinni

Tengt efni

Sveitarfélög of fámenn fyrir fleiri verkefni

Umsögn um grænbók um sveitarstjórnarmál (mál nr. 229/2022)
4. jan 2023

Velkomin til framtíðarinnar, árið 2003

Landvernd kynnti tillögur um orkuframleiðslu og -skipti til ársins 2040 án ...
27. jún 2022

Faglega og rekstrarlega sterk stjórn Landspítala gæti verið gæfuspor

Viðskiptaráð telur að skýra þurfi ábyrgðarsvið og heimildir stjórnar Landspítala ...
1. feb 2022