Lög um ársreikninga

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um drög að frumvarpi til nýrra laga um ársreikninga. Í umsögninni kemur fram að ráðið telji margt það sem fram kemur í frumvarpsdrögunum vera til bóta. Ber þar helst að nefna einföldun regluverks gagnvart smærri fyrirtækjum. Í umsögn sinni gerir Viðskiptaráð þó athugasemdir við ákveðna hluta frumvarpsdraganna. 

Í umsögninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Í nýrri stærðarflokkun félaga í frumvarpsdrögunum er skilgreining á örfélögum mun þrengri en skilgreining örfélaga í tilskipuninni sem ætlunin er að innleiða. Að mati Viðskiptaráðs ættu sömu viðmið að gilda fyrir örfélög á Íslandi og annars staðar í Evrópu. Þannig myndu fleiri félög hér á landi njóta þeirrar einföldunar sem regluverkið býður upp á.
  • Viðskiptaráð telur rétt að nýtt verði heimild tilskipunarinnar til að undanskilja örfélög frá skyldunni til að skila ársreikningum til opinberrar birtingar.
  • Í frumvarpsdrögunum er lögð til takmörkun á heimildum til útgreiðslu arðs á grundvelli breytinga á virðismati fjárfestingareigna. Viðskiptaráð telur breytinguna vera afar íþyngjandi og ekki í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar. Nái frumvarpið fram að ganga í óbreyttri mynd mun það hafa veruleg áhrif á íslensk fyrirtæki, sér í lagi fasteignafélögin.
  • Viðskiptaráð gerir einnig athugasemdir við þær breytingar sem lagðar eru til á viðurlagaákvæðum ársreikningalaga og leggur til að þær verði endurskoðaðar.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Tengt efni

Vafa eytt um réttaráhrif birtingar

Viðskiptaráð fagnar þeirri stefnumörkun stjórnvalda að gera þjónustu hins ...
16. apr 2021

Hagkvæmari leikreglur til bættra lífskjara

Regluverk leggst þyngst á smærri fyrirtæki, þar sem þau hafa síður bolmagn til ...
7. jan 2021

Ísland í dauðafæri á stafrænni vegferð stjórnvalda

Enn er Ísland eftirbátur margra samanburðarþjóða í þróun stafrænnar þjónustu á ...
14. des 2020