Lög um ársreikninga

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins um drög að frumvarpi til nýrra laga um ársreikninga. Í umsögninni kemur fram að ráðið telji margt það sem fram kemur í frumvarpsdrögunum vera til bóta. Ber þar helst að nefna einföldun regluverks gagnvart smærri fyrirtækjum. Í umsögn sinni gerir Viðskiptaráð þó athugasemdir við ákveðna hluta frumvarpsdraganna. 

Í umsögninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Í nýrri stærðarflokkun félaga í frumvarpsdrögunum er skilgreining á örfélögum mun þrengri en skilgreining örfélaga í tilskipuninni sem ætlunin er að innleiða. Að mati Viðskiptaráðs ættu sömu viðmið að gilda fyrir örfélög á Íslandi og annars staðar í Evrópu. Þannig myndu fleiri félög hér á landi njóta þeirrar einföldunar sem regluverkið býður upp á.
  • Viðskiptaráð telur rétt að nýtt verði heimild tilskipunarinnar til að undanskilja örfélög frá skyldunni til að skila ársreikningum til opinberrar birtingar.
  • Í frumvarpsdrögunum er lögð til takmörkun á heimildum til útgreiðslu arðs á grundvelli breytinga á virðismati fjárfestingareigna. Viðskiptaráð telur breytinguna vera afar íþyngjandi og ekki í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar. Nái frumvarpið fram að ganga í óbreyttri mynd mun það hafa veruleg áhrif á íslensk fyrirtæki, sér í lagi fasteignafélögin.
  • Viðskiptaráð gerir einnig athugasemdir við þær breytingar sem lagðar eru til á viðurlagaákvæðum ársreikningalaga og leggur til að þær verði endurskoðaðar.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Tengt efni

Endurskoða þarf íþyngjandi ákvæði persónuverndarlaga

Umsögn Viðskiptaráðs, SA, SI, SFS, SVÞ, SAF, Samorku og SFF um frumvarp til laga ...
25. okt 2022

Stjórn Landspítala verði raunverulegur æðsti ákvörðunaraðili

Umsögn Viðskiptaráðs og Samtaka atvinnulífsins um breytingu á lögum um ...
7. apr 2022

Endurskoðun fari fram þegar nauðsynlegar upplýsingar eru til reiðu

Umsögn Viðskiptaráðs um drög að frumvarpi til laga um sóttvarnir.
16. feb 2022