Breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

Viðskiptaráð Íslands hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (177. mál). Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga.

Í 3. gr. frumvarps þessa er lagt til að heimild lífeyrissjóða til að eiga allt að 20% af hlutafé í samlagshlutafélögum verði framlengd um eitt ár, til ársloka 2014. Viðskiptaráð styður þessa ráðstöfun enda ljóst að enn er veruleg þörf á eigin fé í íslensku atvinnulífi. Að sama skapi er brýnt að finna umtalsverðri fjárfestingarþörf sjóðanna farveg í ólíkum eignaflokkum til að tryggja undirliggjandi áhættudreifingu og stuðla þannig að sem bestri og öruggastri ávöxtun lífeyris landsmanna. Slík dreifing næst ekki nema að takmörkuðu leyti innan ramma haftanna. 

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér.

Tengt efni

Erfið samkeppnisstaða einkarekinna fjölmiðla

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ráðstöfun útvarpsgjalds (mál nr. 129)
15. mar 2023

Starfsfólk hins opinbera nýtur enn meiri verndar en á almenna markaðnum

Umsögn Viðskiptaráðs um frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og ...
2. nóv 2022