Frumvarp um þunna eiginfjármögnun

Viðskiptaráð Íslands hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 (15. mál). Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái ekki fram að ganga að þessu sinni.

Í grunninn er Viðskiptaráð sammála flutningsmönnum frumvarps þessa hvað varðar mikilvægi þess að taka á háttsemi sem skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja og rýrir skattstofna ríkisins. Þó má nefna að óvíst er að hvaða leyti sérstakar reglur um þunna eiginfjármögnun taka fyrir þessi atriði enda nálgun ríkja í þessum efnum æði misjöfn.

Þá má jafnframt geta þess að reglur um þunna eiginfjármögnun snerta marga aðra þætti skattalöggjafar líkt og reifað er í tillögum starfshóps fjármálaráðherra, sem vísað er til í frumvarpinu. Var þar m.a. nefnt að skilgreina þyrfti hugtakið samstæða, endurskoða þyrfti vaxtaskilgreiningu tekjuskattslaga í heild, skoða ákvæði staðgreiðslulaga fjármagnstekjuskatts og laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, auk þess að hafa hliðsjón af niðurstöðum starfshóps um afleiðuviðskipti. 

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér.

Tengt efni

Hækkun bankaskatts er bjarnargreiði

Hver greiðir raunverulega bankaskattinn?
17. feb 2022

Viðskiptaráð reiðubúið til samvinnu um faglega meðferð málsins

Umsögn Viðskiptaráðs um drög að frumvarpi til laga um tekjuskatt (mál nr. 23)
14. jún 2022

Fullkomin óvissa um kostnað ríkissjóðs

Umsögn Viðskiptaráðs um breytingu á lögum um tímabundnar endurgreiðslur vegna ...
2. jún 2022