Frumvarp um þunna eiginfjármögnun

Viðskiptaráð Íslands hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 (15. mál). Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái ekki fram að ganga að þessu sinni.

Í grunninn er Viðskiptaráð sammála flutningsmönnum frumvarps þessa hvað varðar mikilvægi þess að taka á háttsemi sem skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja og rýrir skattstofna ríkisins. Þó má nefna að óvíst er að hvaða leyti sérstakar reglur um þunna eiginfjármögnun taka fyrir þessi atriði enda nálgun ríkja í þessum efnum æði misjöfn.

Þá má jafnframt geta þess að reglur um þunna eiginfjármögnun snerta marga aðra þætti skattalöggjafar líkt og reifað er í tillögum starfshóps fjármálaráðherra, sem vísað er til í frumvarpinu. Var þar m.a. nefnt að skilgreina þyrfti hugtakið samstæða, endurskoða þyrfti vaxtaskilgreiningu tekjuskattslaga í heild, skoða ákvæði staðgreiðslulaga fjármagnstekjuskatts og laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, auk þess að hafa hliðsjón af niðurstöðum starfshóps um afleiðuviðskipti. 

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér.

Tengt efni

Umsagnir

Skattasniðganga takmörkuð með frumvarpi um þunna eiginfjármögnun

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis ...
18. ágú 2016
Umsagnir

Þingsályktunartillaga um sölu ríkiseigna jákvætt skref

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um þingsályktunartillögu um sölu ...
3. mar 2017
Umsagnir

Nýjar tillögur um þunna eiginfjármögnun of íþyngjandi

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis ...
9. sep 2016