Gjaldfrestur á aðflutningsgjöldum og álag vegna staðgreiðslu

Samkvæmt fréttatilkynningu frá fjármálaráðuneytinu frá því á föstudaginn síðasta þá samþykkti ríkisstjórnin frumvarp fjármálaráðherra um tímabundnar breytingar á tollalögum. Frumvarpið veitir virðisaukaskattskyldum aðilum er gjaldfrest á hluta af aðflutningsgjöldum, þ.m.t. vsk., vegna innflutnings á tímabilinu september til október 2008. Greiðsla vegna þeirra féll í gjalddaga í dag, 17. nóvember, en þess í stað er aðilum heimilt að standa skil á greiðslunni með þremur jöfnum greiðslum, sú fyrsta gjaldfél í dag, sú næsta þann 15. desember 2008 og þriðja greiðslan þann 15. janúar 2009. Þeir sem kjósa að fara þessa leið greiða almenna meðalvexti af þeim hluta greiðslunnar sem frestað er í stað dráttarvaxta. Fjármálaráðherra hefur beint þeim tilmælum til tollyfirvalda að þau loki ekki fyrir tollafgreiðslu hjá þeim sem standa í skilum við aðflutningsgjöld í samræmi við ofangreint á meðan frumvarpið er til meðferðar á Alþingi.

Að auki við ofangreint hefur fjármálaráðuneytið beint þeim tilmæli til skattstjóra og tollstjóra að fellt verði tímabundið niður álag vegna skila á staðgreiðslu (staðgreiðsla launamannas, útsvar launamanns, álagðir skattar launamanns og tryggingargjald) sem er á eindaga í dag, 17. nóvember. Niðurfellingin gildir í eina viku eða til 24. nóvember nk.  Er þetta gert á grundvelli áframhaldandi truflana á bankastarfsemi hér á landi. Aðildarfélög Viðskiptaráðs þurfa því ekki að standa skil á staðgreiðslu, sem var á gjalddaga í dag, fyrr en 24. nóvember nk.

Viðskiptaráð fagnar þessum aðgerðum stjórnvalda enda mikilvægt að sýna mikinn sveigjanleika gagnvart fyrirtækjum við núverandi aðstæður.

Frekari upplýsingar niðurfellingu álags vegna skila á staðgreiðslu má nálgast hér.

Frekari upplýsingar um gjaldfrest á aðflutningsgjöldum ná nálgast hér. Að auki er hægt að hafa samband við tollinn í gegnum www.tollur.is eða í síma 560-0300.


 

Tengt efni

Að kippa vísitölu úr (húsnæðis)lið

Þegar allt kemur til alls er varhugavert að breyta undirliggjandi þáttum ...
10. mar 2022

Já, það þarf að segja þetta. Oft.

Svanhildur Hólm skrifar um úttekt Viðskiptaráðs á umsvifum hins opinbera í ...
2. des 2021

Hvert fer álið og hvaðan koma ávextirnir?

Greining á viðskiptum okkar við helstu viðskiptalönd – augljósar vísbendingar um ...
8. des 2021