Útgjöld hins opinbera hækka minna en áður var gert ráð fyrir

Ríkisstjórnin kynnti í dag sparnaðaraðgerðir við 2. umræðu fjárlaga, en samkvæmt tillögunum er gert ráð fyrir að sparnaður í rekstrarútgjöldum og tekjutilfærslum nemi um 24 milljörðum eða 5,7% af heildarútgjöldum ríkissjóðs til þessara málaflokka. Vissulega ber að fagna viðleitni ríkisstjórnarinnar til að hagræða í rekstri sínum, en engu að síður er framsetning þessara sparnaðaraðgerða villandi. Í raun er ekki um eiginlegan sparnað að ræða, heldur einungis áform um að auka ríkisútjgjöld minna en upphaflega var gert ráð fyrir í fjárlögum næsta árs.

Hlutfallslega er gert ráð fyrir mestri hagræðingu í rekstri utanríkisþjónustunnar og hjá æðstu stjórn ríkisins. Að auki má nefna að fallið verður frá aukningu útgjalda til ýmissa einstakra liða, þeirra á meðal þróunaraðstoðar, mótframlagi í endurhæfingarsjóð auk ýmissa styrkjarliða.

Viðskiptaráð hefur ætið talað fyrir minni ríkisumsvifum og lagt til að útgjöld hins opinbera verði dregin saman. í þessum sambandi minnir Viðskiptaráð á skýrsluna „Útþensla hins opinbera“, þar sem ítarlega er fjallað um þróun ríkisútgjalda síðustu ára. Auk þess minnir Viðskiptaráð á skýrslu sína, „90 tillögur að bættri samkeppnishæfni Íslands“, en þar er m.a. fjöldi tillagna um það hvernig hið opinbera getur hagrætt í rekstri sínum.

Tengt efni

Allt í botn og engar bremsur hjá sveitarfélögunum?

Um árabil hefur rekstur sveitarfélaga á Íslandi verið ósjálfbær og í aðdraganda ...
6. maí 2022

Er bensín raunverulega dýrara en nokkru sinni fyrr?

Jafnvel þótt verð hafi ekki verið hærra í krónum talið hafa engin raunveruleg ...
22. feb 2022

Engar tekjur og endalaus útgjöld? Greining á loforðum flokkanna

SA og VÍ áætla að afkoma ríkissjóðs gæti versnað um allt að 250 milljarða. ...
22. sep 2021