Málefnahópar

Mikilvægt er að Viðskiptaráð haldi víðtækum tengslum við atvinnulífið. Til margra ára hefur sérstökum málefnahópum verið komið á fót innan ráðsins til þess að vinna að sértækum málum sem eru í brennidepli hverju sinni. Málefnahóparnir eru skipaðir fulltrúum úr íslensku viðskiptalífi sem saman mynda breiða heild hagsmuna sem tekið er tillit til í starfinu.

Þeir málefnahópar sem eru starfandi um þessar mundir eru vinnumarkaðshópur, alþjóðahópur, framtíðarhópur og framleiðnihópur en þeir voru allir settir á laggirnar í ársbyrjun 2021.