Aukinni samkeppni ekki að fullu náð í nýjum lyfjalögum

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til velferðarnefndar Alþingis vegna frumvarps til nýrra lyfjalaga sem felur í sér heildarendurskoðun á núgildandi lyfjalögum. Viðskiptaráð telur ýmsar breytingar frumvarpsins til bóta en gerir þó athugasemdir við ákveðna þætti þess.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Í umsögninni kemur m.a. eftirfarandi fram:

  • Viðskiptaráð fagnar því að lagt sé til að lyfjaagreiðslunefnd verði lögð niður og verkefni nefndarinnar færð til Lyfjastofnunar. Ráðið hefur hvatt til fækkunar opinberra stofnana til að þær geti sinnt betur hlutverkum sínum og uppfyllt á sama tíma kröfur um skilvirkan opinberan rekstur. 
  • Jafnframt telur ráðið til bóta að lyfjaauglýsingar verði heimilar nema sérstakar lögbundnar undantekningar kveði á um annað og að veitt verði lagaheimild fyrir netverslun með lyf.
  • Að mati Viðskiptaráðs er ekki gengið nógu langt í að leyfa sölu tiltekinna lausasölulyfja í almennri verslun þar sem sú heimild er bundin við að ekki sé starfrækt lyfjabúð eða lyfjaútibú. Eðlilegast væri að heimila sölu lausasölulyfja í almennri verslun. Sala lausasölulyfja í almennri verslun eykur samkeppni og er til þess fallin að lækka verð á slíkum lyfjum neytendum til hagsbóta. Auk þess er slíkt í samræmi við lagaumhverfið í þeim löndum sem við berum okkur helst við.
  • Í lögum og í frumvarpinu er eftirlitsgjald lagt á nánar tilgreinda aðila óháð því hvort eftirlit sé framkvæmt eða ekki. Að mati Viðskiptaráðs eiga eftirlitsgjöld stjórnvalda að endurspegla raunverulegan kostnað sem verður til vegna eftirlits. Að öðrum kosti er hætt við að gjöldin verði í reynd nýr skattur á atvinnugreinina.

Tengt efni

Ítalska framsóknarleiðin

„Mælistika sem leggja þarf á skatta er hvort þeir séu góð hugmynd til langs ...
29. ágú 2023

Ákvörðun sem kostað hefur íslenskt atvinnulíf 9,8 milljarða

Að innleiða regluverk, sem sniðið er að milljóna manna þjóðum, með meira ...
2. okt 2023