Tækifæri til aukinnar innviðafjárfestingar

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn um tillögu til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2019-2023 (Mál 172). Telur ráðið jákvætt að sjá þá framsýni sem tillagan endurspeglar og að hún sé í samhengi við fjármálaáætlun. Það eykur líkur á að áætluninni verði fylgt eftir með góðum árangri.

Það þýðir þó ekki að Viðskiptaráð telji að forgangsröðunin og annað sem þar kemur fram skipti ekki máli. Í umsögninni kemur fram að stjórnvöld eigi að kappkosta við að framkvæmdir í samgöngumálum, og í hvívetna, skuli hagkvæmni og góð nýting skattfés vera höfð af leiðarljósi. Það þýðir m.a. að verkefnum sé forgangsraðað þannig að þau hafi sem jákvæðust áhrif á líf sem flestra einstaklinga og fyrirtækja með sem minnstum tilkostnaði.

Margt bendir til þess að þörf sé á meiri framkvæmdum í samgöngumálum en áætlunin gerir ráð fyrir, á sama tíma og ríkisfjármál leyfa það ekki endilega. Því vill Viðskiptaráð leggja til að aðkoma einkaaðila fái meira vægi í samgönguáætlun og þannig verði hægt að byggja upp innviði landsins hraðar og hagkvæmar. Þar dregur ráðið fram samvinnuleið (PPP eða Public Private Partnership) þar sem tækifæri til slíks er afar hentugt núna.

Lesa umsögnina í heild sinni.

Tengt efni

Ekki svigrúm til aukinna útgjalda

Umsögn Viðskiptaráðs um fjármálaáætlun
16. maí 2022

Mikilvægi fjölbreytni er augljóst

Umsögn Viðskiptaráðs um drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum ...
9. feb 2022

Tækifæri til breytinga

Ríkisstjórnin hélt, en það þýðir það ekki að allt þurfi að vera eins og á ...
30. sep 2021