Þingsályktunartillaga um mótun viðskiptastefnu Íslands

Viðskiptaráð Íslands hefur skilað inn umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis um tillögu til þingsályktunar um mótun viðskiptastefnu Íslands (35. mál). Ráðið leggur til að tillagan verði samþykkt.

Viðskiptaráð tekur heilshugar undir með flutningsmönnum tillögu þessarar. Eins og komið er skilmerkilega inn á í skýrslu McKinsey & Company um Ísland þá er töluverður framleiðnislaki í innlendri þjónustu, sem innlend verslun fellur undir. Þar kemur jafnframt fram að erfitt mun reynast að auka framleiðnigetu hagkerfisins í heild ef illa tekst til innan innlendrar þjónustu. Aflvaki umbóta í þessum efnum er aukin samkeppni með afnámi aðgangshindrana og opnun hagkerfisins – þar spila tollar lykilhlutverk.

Eins og komið er inná í nýlegri skýrslu Viðskiptaráð – 13 tillögur til aukinnar hagkvæmni – þá aukast alþjóðaviðskipti og samkeppni eftir því sem hagkerfi eru opnari. Háir tollar, vörugjöld og almennt þrep virðisaukaskatts einangra hins vegar hagkerfi og geta valdið velferðartapi fyrir þjóðfélagið. Ef horft er á stöðu Íslands í þessu samhengi þá stöndum við nágrannaþjóðum okkar að baki. Tollar eru tæplega þrefalt hærri hér og neyslustýringaráhrif tvöföld. Á meðan nágrannalöndin leggja nær eingöngu tolla og vörugjöld á vörutegundir sem valda samfélagslegum kostnaði eru fjölmargir vöruflokkar hér tollaðir, sem engum slíkum kostnaði valda. Í þessum álögum felast sértækir neysluskattar til viðbótar við virðisaukaskatt þar sem nær engin innlend framleiðsla á sér stað í flestum þessara greina. 

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér.

Tengt efni

Bætt aðgengi að innfluttum vörum utan EES

Verði þessi breyting að veruleika verður ekki einungis hægt að leggja af ...
25. mar 2021

Komið að viðspyrnu í ríkisfjármálum

Sem betur fer er tilefni til að færa áherslu ríkisfjármála í auknum mæli að því ...
14. apr 2021

Aukin kostnaðarvitund almennings um tekjuöflun RÚV

Aukið gagnsæi þessarar skattheimtu eykur ekki aðeins kostnaðarvitund almennings ...
26. mar 2021