Viðskiptaráð fagnar hagfelldara fyrirkomulagi námsstuðnings

Viðskiptaráð hefur skilað inn umsögn til mennta- og menningarmálaráðuneytisins vegna draga að frumvarpi til laga um námslán og námsstyrki. Viðskiptaráð telur frumvarpsdrögin vera til mikilla bóta og vega þar þyngst hagfelldara stuðningsfyrirkomulag og bættar endurheimtur á útlánum sem draga úr rekstraráhættu Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN). Vonast ráðið til þess að frumvarpið nái fram að ganga.

Umsögnina má í heild sinni nálgast hér

Í umsögninni kemur meðal annars eftirfarandi fram:

  • Viðskiptaráð fagnar áformum um aukið gagnsæi í formi beinna styrkgreiðslna í stað óbeinna styrkja í formi niðurgreiddra vaxtakjara líkt og nú tíðkast.
  • Nýja fyrirkomulagið væri til þess fallið að auka hvata námsmanna til að ljúka námi hraðar en íslenskir námsmenn ljúka grunn- og framhaldsprófum síðast allra í OECD ríkjunum.
  • Breytingar á fyrirkomulagi við endurgreiðslu námslána eru að mati Viðskiptaráðs til mikillar bóta. Ekki er samræmi á milli fjárhæðar láns og endurgreiðslu í núverandi kerfi, sem veldur misræmi í styrkveitingu til námsmanna og býr til ranga hvata fyrir námsmenn. Þannig fá þeir mesta stuðninginn sem eiga stystan tíma eftir á vinnumarkaði og taka hæstu lánin. Þá eru nemendur jafnframt líklegri til að velja arðbærari námsleiðir samkvæmt nýju fyrirkomulagi.
  • Endurheimtur námslána ættu að batna mikið með þeim breytingum sem frumvarpsdrögin kveða á um, sem mun nauðsynlega draga úr rekstraráhættu LÍN. Þar vega breytingar á fyrirkomulagi endurgreiðslna þyngst.
  • Viðskiptaráð telur ástæðu til að meta hvort 15 milljón króna þak á lántöku hamli sókn nemenda í erlenda skóla af hæsta gæðaflokki.
  • Viðskiptaráð telur stjórn lánasjóðsins eiga að nýta heimild til að fela fjármálafyrirtækjum útborgun lána, innheimtu og aðra daglega afgreiðslu sjóðsins. Mætti jafnvel umorða ákvæði laganna á þann veg að stjórn sjóðsins bæri að bjóða út þau verk sem ekki er þörf á að sjóðurinn sinni sjálfur.
  • Fella ætti út 2. mgr. 18. gr. frumvarpsdraganna sem kveður á um heimild til að fresta allt að helmingi hverrar endurgreiðslu námslána í allt að 60 mánuði vegna fyrstu kaupa lántaka á íbúðarhúsnæði. Ákvæðið er til þess fallið að flækja námslánakerfið, draga úr endurheimtum og auka umsýslukostnað.

Tengt efni

Umsögn um drög að frumvarpi til laga um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir

Hinn 31. október sl. birti umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti drög að ...

Vel sóttur Peningamálafundur Viðskiptaráðs

Peningamálafundur Viðskiptaráðs fór fram í morgun, 23. nóvember. Yfirskrift ...
23. nóv 2023

Hagsmunamál að fæla ekki burt erlenda fjárfestingu

Umsögn Viðskiptaráðs um áform um lagasetningu um rýni á erlendum fjárfestingum ...
10. júl 2022