Fjárlagafrumvarpið 2012 - sagan endalausa

Í síðustu viku kynnti fjármálaráðherra frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2012. Þar kennir ýmissa grasa, en áfram kveður við sama tón og undanfarin þrjú ár, skattahækkanir á fjölskyldur og fyrirtæki.

Helstu hækkanir skatta og gjalda í frumvarpinu eru þessar:

 • Helmingur af 4% viðbótarlífeyrissparnaði verður skattlagður sem tekjur
 • Tekið verður upp nýtt þrep í auðlegðarskatti, lagt á hreina eign yfir hærri mörkum en nú er og skatturinn verður framlengdur út árið 2015. Þetta er á skjön við gefin fyrirheit stjórnvalda um að skatturinn yrði tímabundinn til þriggja ára
 • Fjárhæðarmörk tekjuskattsþrepa verða aðeins hækkuð um 3,5% í stað hækkunar í samræmi við launavísitölu um 6,2%, sem felur í sér tekjuskattshækkun fyrir þá sem hafa tekjur sem falla í 2. og 3. skattþrep
 • Áfengis- og tóbaksgjald hækkar um 5,1%
 • Kolefnisgjald á gas- og díselolíu, bensín o.fl. hækkar um 33% og lög um umhverfis- og auðlindaskatta verða gerð ótímabundin
 • Olíu- og kílómetragjald hækkar í takt við kolefnisgjald, þ.e. um 33%
 • Sérstakt bensíngjald hækkar um 5,1%
 • Almennt bensíngjald hækkar í takt við kolefnisgjaldið, þ.e. um 33%
 • Tekið verður upp gjald á steinolíu
 • Útvarpsgjald til RÚV og gjald í Framkvæmdasjóð eldri borgara hækka
 • Sérstakt 10,5% fjársýslugjald verður lagt á heildarlaun banka, vátryggingarfyrirtækja og lífeyrissjóða

Þessar breytingar bætast við ríflega 100 hækkanir á sköttum fyrirtækja og einstaklinga sem innleiddar hafa verið síðustu þrjú árin, en aðgengilegt yfirlit yfir þær helstu má nálgast hér. Ítrekað hefur verið fjallað um skaðleg áhrif af skattastefnu stjórnvalda á undanförnum árum, en eins og við er að búast hefur skattalegt umhverfi verulega áhrif á hegðun fólks og starfsemi fyrirtækja. Má þar m.a. nefna að:

Sum þessara dæma eru alvarleg en önnur kannski síður, en þetta eru eingöngu nokkur tilvik skynsamlegrar hegðunar fólks, sem rekur heimili eða fyrirtæki, og er á skjön við það sem er almennt heppilegt fyrir efnahagslega endurreisn. Það safnast hinsvegar þegar saman kemur. Í núverandi stöðu hagkerfisins væri æskilegt að koma á frekari hvötum til framtakssemi, til þátttöku í atvinnurekstri, til fjárfestingar, uppbyggingar, verðmætasköpunar og áframhaldandi búsetu á Íslandi. Í nýju fjárlagafrumvarpi er hinsvegar áfram stefnt í öfuga átt og viðhaldið skattalegum hvötum sem eru óheilbrigðir uppbyggingu og endurreisn hagkerfisins. Að því þurfa þingmenn að huga í meðferð frumvarpsins á næstu vikum.

* Í fréttabréfi Viðskiptaráðs í dag stóð að hækkanir á kolefnisgjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi og almennu bensíngjaldi væru um 50%, en þar er um rúmlega 30% hækkanir að ræða.

Tengt efni

Greinar

Græn prik og gráar gulrætur

Mikil tækifæri eru til að bæta úr beitingu grænna skatta og ívilnana, og þannig ...
16. feb 2020
Fréttir

Framsögufólk Viðskiptaþings kynnt til leiks

Hulunni hefur nú verið svipt af framsögufólki Viðskiptaþings 2020 sem fer fram ...
27. jan 2020
Fréttir

Fjárlagafrumvarpið 2012 - sagan endalausa

Í síðustu viku kynnti fjármálaráðherra frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2012. ...
14. okt 2011