Forsætisráðherra boðar frekari umbætur í skattamálum

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, boðaði frekari umbætur í skattamálum í ræðu sinni á Viðskiptaþingi í dag. Geir sagði m.a.: „Jákvæð reynsla okkar af skattbreytingum á undanförnum árum styrkir mig í þeirri trú að ef við göngum enn lengra í þessum efnum munum við ná meiri árangri við að byggja hér upp öflug fyrirtæki sem aftur skila miklum skatttekjum. Við eigum ekki að vera í samkeppni við skattaparadísir um illa fengið fé. En íslensk stjórnvöld eiga að setja sér það markmið að vera með eitt samkeppnishæfasta skattaumhverfi í heimi og ganga helst aldrei skemur en samkeppnisþjóðir okkar í umbótum. Ef við náum árangri í að laða hingað fjármagn skjótum við sterkari stoðum undir hinn opinbera rekstur og tryggjum öflugt velferðarkerfi þjóðarinnar.“

Þá sagði forsætisráðherra: „Samkvæmt íslenskum skattalögum ber að greiða tekjuskatt af þessum söluhagnaði, ólíkt arði. Ef fjárfest er aftur innan tiltekins tíma er reyndar hægt að fresta skattgreiðslunni þar til selt er aftur og þannig koll af kolli. Að undanförnu hafa ýmsir aðilar brugðið á það ráð að stofna sérstök eignarhaldsfélög í löndum þar sem slík skattlagning er ekki fyrir hendi, til dæmis í Hollandi, í þeim eina tilgangi að komast hjá skattgreiðslum. Þessa skattlagningu er heldur ekki að finna í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og víðar og virðist hún almennt á undanhaldi. Ég tel eðlilegt að breyta ákvæðum okkar laga og undanþiggja þessa skattlagningu hér á landi með sama hætti og í okkar nágrannalöndum að uppfylltum hliðstæðum skilyrðum og þar gilda. Þetta mundi ekki hafa í för með sér tekjutap hjá ríkissjóði.“

Hann sagði einnig að samstillt átak atvinnulífs og stjórnvalda þyrfti til að bæta ímynd Íslands: „Ég hef því í hyggju að setja saman lítinn starfshóp, sem kalla mætti sérsveit, fámennan vinnuhóp með fulltrúum stjórnvalda og atvinnulífsins til að skoða fordómalaust hvernig við stöndum að vinnu við ímynd Íslands og hvernig við getum náð betri árangri. Við verðum að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og leiðum og setja okkur það markmið að Ísland skari framúr, bæði í reynd en einnig hvað varðar ímynd landsins.“

Forsætisráðherra ræddi einnig launamun karla og kvenna og sagði: En það er enn verk að vinna í jafnréttismálum hvað varðar launamun kynja. Rannsóknir sýna að hann er enn nokkur og það er brýnt að stjórnvöld og fyrirtækin taki höndum saman um að útrýma honum. Í þessum sal situr áreiðanlega enginn sem mundi segja við dóttur sína að hún eigi að fá lægri laun en skólabræður hennar af því að hún sé kona.

Ræða forsætisráðherra

Tengt efni

Vel heppnað Viðskiptaþing

Viðskiptaþing fór fram fimmtudaginn 8. febrúar síðastliðinn. Yfirskrift þingsins ...
14. feb 2024

Raunveruleg þörf fyrir sóttvarnaaðgerðir er nauðsynleg forsenda útgjalda

Viðskiptaráð kallar eftir afléttingu takmarkana og að athafnafrelsi sé komið að ...
25. jan 2022

Auknar ráðstöfunartekjur í heimsfaraldri

Útlit er fyrir að tekjujöfnuður hafi staðið í stað á síðasta ári en dregið hafi ...
5. júl 2021