Viðskiptaráð fagnar væntanlegu frumvarpi um endurgreiðslu innflutningsgjalda

Viðskiptaráð fagnar því að vinna sé á lokastigi innan fjármálaráðuneytisins að frumvarpi sem gerir ráð fyrir endurgreiðslu hluta af innflutningsgjöldum ef bifreiðar eru seldar úr landi.

Viðskiptaráð hefur fjallað um málefnið, en í desember á síðasta ári gaf Viðskiptaráð út skoðun undir yfirskriftinni Íslenska bílaþjóðin – ný útflutningsgrein á Íslandi. Þar lagði ráðið til að endurútflutningur bifreiða yrði gerður hagkvæmari í ljósi vaxandi birgðastöðu innanlands. Þannig taldi ráðið að gera ætti breytingar á regluverki þannig að þeim aðilum sem flytja út bifreiðar yrði gert kleift að fá virðisaukaskatt og vörugjöld sem hlutfall af söluverðmæti þeirra endurgreidd við útflutning. Slíkur útflutningur hefði margvíslega kosti í för með sér, en þar má helst nefna bættan vöruskiptajöfnuð, gjaldeyristekjur, jákvæð áhrif á umhverfið og aukið umferðaröryggi.

Viðskiptaráð leggur á það ríka áherslu að þetta frumvarp verði að lögum sem allra fyrst og mun leggja lóð sín á vogarskálarnar til að svo verði.

Tengt efni

Forgangsraða þarf aðgerðum í loftslagsmálum

Nauðsynlegt er að kostnaðar- og ábatagreinaþær aðgerðir sem ráðast á í svo hægt ...
5. okt 2020

Leiðbeiningar um stjórnarhætti opinberra fyrirtækja gefnar út á næstunni

Viðskiptaráð Íslands hefur í samstarfi við Kauphöllina og Samtök Atvinnulífsins ...
11. nóv 2008

Stjórnarhættir fyrirtækja

Viðskiptaráð Íslands hefur að undanförnu unnið að gerð leiðbeininga um <a ...
12. jún 2009