Promens og framkvæmd hafta

Í kjölfar ákvörðunar stjórnenda Promens að færa höfuðstöðvar félagsins úr landi vaknaði umræða um skaðsemi gjaldeyrishafta upp á ný. Viðskiptaráð hefur í málefnastarfi sínu lagt áherslu þau vandkvæði sem tilvist haftanna skapa fyrirtækjum í alþjóðlegum rekstri. Viðfangsefni Viðskiptaþings síðasta árs var alþjóðageirinn og samhliða því var gefið út upplýsingarit um uppbyggingu hans: Open for business?. Í ritinu er m.a. rakið hvernig höftin skapa erfiðleika hjá fyrirtækjum á öllum vaxtarstigum í alþjóðageiranum og hvernig tilvist þeirra getur hamlað vöxt og nýliðun auk þess að leiða til flutnings starfsemi þeirra úr landi.

Í kvöldfréttum Stöðvar 2 lýsti Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, annmörkum á núverandi fyrirkomulagi haftanna. Sagði hann fyrirtæki hafa kvartað undan því að ekki væri innbyrðis samræmi í ákvörðunum Seðlabankans um veitingu undanþága frá gjaldeyrishöftunum. Benti hann á ábendingar Viðskiptaráðs frá því fyrr á árinu þar sem lagt var til að Seðlabankans birti með ópersónugreinanlegum hætti úrskurði sína um ákvarðanir sem vörðuðu undanþágu frá höftunum og kæmi á einfaldari og skjótvirkari kæruleið. Taldi hann slíkt geta dregið úr óánægju og tortryggni með núverandi undanþáguferli Seðlabankans. 

Tengt efni

Forgangsröðun í þágu verðmætasköpunar

Á þessum tímapunkti þurfa stjórnvöld að forgangsraða í ríkisfjármálum til ...
20. okt 2020

Launakostnaður á Íslandi og skaðsemi atvinnuleysis

Eitt mikilvægasta verkefnið næstu mánuði er að sporna gegn atvinnuleysi með ...
29. sep 2020

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga vinnur gegn sameiningum

Viðskiptaráð fagnar frekari sameiningu sveitarfélaga hérlendis og bendir á að ...
19. feb 2021