Sköpum umgjörð til athafna

Það hefur ávallt verið trú þeirra sem að Viðskiptaráði standa að kraftmikið atvinnulíf sé skilvirkasta leiðin til að bæta lífskjör og standa undir öflugu velferðarkerfi. Í ljósi stöðu og horfa fyrir íslenskt þjóðarbú er nú sérstaklega mikilvægt að sjónarmið af þessu tagi fái ríkari stað í umfjöllun um efnahagsmál.

Ekki eru líkur á verulegum hagvexti á þessu ári og ef marka má nýlega spá Alþjóða gjaldeyrissjóðsins verður hagvöxtur í samanburði við flest önnur þjóðríki veraldar lítill á næstu árum. Þetta er ávísun á rýrnandi lífskjör, a.m.k. í samanburði við önnur lönd, og að öllum líkindum umfram það sem Íslendingar geta vel sætt sig við.

Mikilvægt er að þessi spá rætist ekki, en til þess þarf að styrkja þann hluta hagkerfisins sem stendur helst undir verðmætasköpun og framleiðniaukningu - atvinnulíf á forsendum einkaframtaks. Viðskiptaráð hefur því mótað fimm áherslur og lagt til að þær verði hafðar að leiðarljósi við uppbyggingu og endurreisn hagkerfisins á komandi árum. Þessar áherslur eru:

  • Að Ísland verði fyrirmynd annarra landa um góða stjórnarhætti viðskiptalífs og hins opinbera
  • Aukinn fjöldi starfa í einkageiranum
  • Aukið framboð vinnuafls til einkageirans
  • Alþjóðlega samkeppnishæft rekstrarumhverfi fyrirtækja
  • Stöðugt aukin skilvirkni í nýtingu opinberra fjármuna 

Fjallað er um nánari markmið innan þessara fimm viðmiða í skoðuninni. Verði þau höfð í forgrunni í vinnu stjórnvalda á næstu misserum eru allar forsendur fyrir endurreisn til staðar og engum vafa undirorpið að Ísland endurheimti stöðu sína sem samkeppnishæft hagkerfi.

Skoðunina í heild má nálgast hér

Tengt efni

Sköpum umgjörð til athafna

Það hefur ávallt verið trú þeirra sem að Viðskiptaráði standa að kraftmikið ...
8. jún 2011

Ríkið á eignarhluti í yfir 200 hlutafélögum og einkahlutafélögum

Ríkið, ríkisstofnanir og sjóðir í eigu ríkisins eru hluthafar í yfir tvöhundruð ...
27. jan 2005

Hvers virði er flugrekstur og ferðaþjónusta?

Mikilvægi flugrekstrar og ferðaþjónustu fyrir íslenskt þjóðarbú hefur aukist ...
16. mar 2012